Künstlersozialkasse – Minimuminkomen, bijdrage, belastingvrije som: Voor wie is het raadzaam zich aan te sluiten?

Om ervoor te zorgen dat zowel kunstenaars als publicisten in Duitsland verplicht verzekerd zijn, is er de zogenaamde Künstlersozialkasse. Zij regelt de wettelijke ziektekostenverzekering, de sociale zorgverzekering en de pensioenverzekering voor musici, fotografen, beeldende kunstenaars en publicisten allerhande. Het betaalt het werkgeversaandeel van deze verplichte verzekeringen en is bestemd voor alle kunstenaars en mensen die in de kunst werkzaam zijn en hun werk niet uit passie of als hobby uitoefenen, maar er hun brood mee verdienen. Niet iedereen kan echter lid worden van het sociaal verzekeringsfonds voor kunstenaars, omdat de activiteit op dit gebied permanent moet zijn. Iemand die veertien dagen de plaats inneemt van een fotograaf terwijl deze op vakantie is, kan zich daarvoor dus niet aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van de kunstenaars. Ambachtslieden die artistiek actief zijn maar tot de ambachtelijke beroepen worden gerekend, kunnen daar evenmin lid worden.

Fotografen kunnen slechts in beperkte mate lid worden van de Künstlersozialkasse

Helaas deelt de wetgever het werk van fotografen die hoofdzakelijk foto’s voor privégebruik maken, zoals portret- of huwelijksfotografen, in bij ambachtelijk werk. Evenzo zijn kinder- of naaktfotografen uitgesloten van dit lidmaatschap. Anderzijds kunnen reclamefotografen of persfotografen zich wel aansluiten bij het Sociaal Verzekeringsfonds voor Kunstenaars en dit geldt ook voor alle fotografen die in hun levensonderhoud voorzien door hun foto’s publiekelijk te tonen op kunsttentoonstellingen. Ook stockfotografen vallen onder het sociaal verzekeringsfonds van de kunstenaars, aangezien zij geen vaste klant hebben, maar foto’s nemen en deze pas achteraf te koop aanbieden.

Volgens de wetgever hebben stockfotografen de vrije keuze van hun motieven, hetgeen voor hem een aanwijzing is van artistieke vrijheid. Voor het lidmaatschap van de Künstlersozialkasse is de registratie van een bedrijf noch een verplichting, noch een belemmering. Zelfstandige kunstenaars van welke aard ook kunnen echter geen lid van de Künstlersozialkasse zijn indien zij meer dan één werknemer in dienst hebben. In dat geval worden zij niet geacht bescherming nodig te hebben en kunnen zij zich verzekeren.

Lukinski Villas

Germany - Spain - USA

Word lid van de Künstlersozialkasse

Indien u niet zeker weet of u lid kunt worden van de Künstlersozialkasse, dient u de online vragenlijst voor lidmaatschap in te vullen. Deze vragenlijst is een test voor de Künstlersozialkasse om na te gaan of aan de vereisten voor lidmaatschap is voldaan. De kunstenaar kan het vereiste inkomen bewijzen aan de hand van zijn belastingaangifte of facturen. Dit omvat ook zijn activiteiten op tentoonstellingen, of misschien certificaten, prijzen of beurzen die hij door zijn werk heeft ontvangen. Publicaties kunnen ook doorslaggevend zijn om lid te worden van de Künstlersozialkasse.

Bijdragen van de Künstlersozialkasse

Het voordeel van het lidmaatschap van de Künstlersozialkasse is dat de Künstlerkasse de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering overneemt, die zij op haar beurt int bij de bedrijven die kunstenaars voor hen laten werken, zoals galeries, krantenuitgevers of reclamebureaus. Daarom betalen kunstenaars slechts de helft van de premies in vergelijking met andere zelfstandigen en bevinden zij zich in een even gunstige positie als werknemers. De Künstlersozialkasse ontvangt ook bijdragen van kunstenaars die bijvoorbeeld met een jaarinkomen van ongeveer 10.000 euro per jaar maandelijks ongeveer 150 euro aan bijdragen aan de KSK moeten betalen. De hoogte van de bijdragen is echter ook afhankelijk van andere inkomens of het aantal kinderen. Indien iemand een beroep uitoefent dat onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen of een artistiek beroep uitoefent, wordt gewoonlijk bepaald in welk gebied deze persoon het hoogste inkomen heeft om daar te worden ingedeeld.

Toetreding tot de Künstlersozialkasse wordt door veel zelfstandigen begeerd omdat zij daar veel lagere bijdragen voor verplichte verzekeringen moeten afdragen. De grenzen voor het lidmaatschap van de Künstlersozialkasse zijn echter zeer beperkt en zijn eigenlijk alleen bedoeld voor mensen die hun geld uitsluitend met kunst verdienen. Voor fotografen is dit echter een nadeel, omdat portretfotografen en fotografen in opdracht als ambachtslieden worden geclassificeerd en daarom de veel hogere tarieven van de zelfstandigen moeten betalen. Alleen pers- en reclamefotografen, zoals zij die zich uitsluitend aan hun artistieke neigingen wijden, worden ook door de Künstlersozialkasse erkend.

Wat is de Künstlersozialkasse en wat zijn de voordelen van de KSK?

Freie Wildbahn e.V. geeft informatie over de Künstlersozialkasse en legt alles uit over aanmelding, lidmaatschap, maandsparen en verzekeringstarieven.

Socialezekerheidsbijdragen van kunstenaars – Wat is belangrijk?

DATEV legt uit hoe zelfstandige artiesten en publicisten zich moeten verzekeren, wie door welke heffingen getroffen wordt en voor welke heffingen een financiële planning moet worden gemaakt.

De Audiopedia: Wat is de Künstlersozialkasse? Betekenis en verklaring

Betekenis, voordelen, vereisten en meer over het onderwerp sociale verzekering voor kunstenaars, eenvoudig en nauwkeurig uitgelegd door The Audiopedia.