Uw eerste appartement kopen – criteria, aankoopprijs & kapitaalinvestering – 11-punten checklist

Koop je eerste condominium – De woning voor starters. U wilt een condominium kopen als uw eerste eigendom, maar u weet niet waar te beginnen? Hier hebben wij een checklist van 11 punten voor u gemaakt om de grondbeginselen en criteria van uw zoektocht naar onroerend goed te bepalen. Of u nu de maximale aankoopprijs wilt bepalen, of u wilt kopen voor eigen gebruik of als investering, of u uw investering wilt laten ren deren en of u een bestaand pand wilt kopen of een nieuw pand – hier vindt u alle antwoorden op uw vragen.

Checklist: Doelstellingen en criteria van het eerste condominium

Wanneer u uw eerste woning koopt, moet u een weloverwogen beslissing nemen. U moet uzelf een doel stellen welke criteria voor u de grootste rol spelen bij een woning en in geen geval kopen om emotionele redenen. Neem uw beslissing op basis van economische feiten en cijfers die gemakkelijk kunnen worden vergeleken.

In het volgende artikel hebben wij de punten voor het stellen van doelen bij het kopen van een woning uitgesplitst. Hier zijn onze elf punten samengevat in korte vragen:

Lukinski Villas

Germany - Spain - USA

 1. Eigenbelang of kapitaalinvestering?
 2. Wat is de maximale aankoopprijs?
 3. Hoe laag is de maximale brutohuuropbrengst?
 4. Moet ik gehuurd of ongehuurd kopen?
 5. Welke steden komen in aanmerking?
 6. Wat is de perfecte locatie?
 7. Investeren in bestaande of nieuwe gebouwen?
 8. Hoe oud mag een eigendom zijn?
 9. Hoe groot moet een woning zijn?
 10. Erfpacht?
 11. Sociale binding of post-binding?

Stap 1 – Eigenbelang of liever kapitaalinvestering?

Zoals reeds uitgelegd in ons artikel over het onderwerp eigen woning vs. kapitaalinvestering, is het altijd beter om de eerste woning als kapitaalinvestering te gebruiken. Want bij koopwoningen betaalt u altijd 100% van de lopende kosten zelf. Kapitaalinvesteerders daarentegen laten in de eerste plaats de huurder en de fiscus betalen.

Hier in het kort wat eigenbelang en kapitaalinvestering betekenen:

 • Eigenbelang: 100% verantwoordelijk voor de kosten
 • Kapitaalinvestering: huurder en belastingdienst betalen

Stap 2 – Wat moet de maximale aankoopprijs zijn?

Deze vraag hangt af van vele factoren. Het belangrijkste criterium is echter waarschijnlijk de kredietwaardigheid in termen van activa, alsmede het maandelijkse saldo van activa en eigen vermogen. Dit zijn allemaal doorslaggevende factoren voor uw bank bij de beslissing over de financiering.

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste factoren:

 • Kredietwaardigheid
 • Maandelijkse balans
 • Aandelen

Stap 3 – Hoe laag mag de minimale brutohuuropbrengst zijn?

U wilt de grootst mogelijke winst maken met uw flat. Hoe hoog moet de huuropbrengst minimaal zijn, zodat de huurder idealiter de woning afbetaalt en u niet zelf voor aflossing en rente hoeft op te draaien?

Hier volgt, in het kort, de formule voor de berekening van het bruto huurrendement:

Formule: Jaarhuur / aankoopprijs x 100 = Bruto huurrendement

Dit doel wordt ook wel efficiënte vermogensopbouw genoemd. Bijgevolg zou het bruto huurrendement van een rendabele eigendom ook hoog moeten zijn.

Stap 4 – Een eigendom kopen, gehuurd of ongehuurd?

Als u een flat koopt voor eigen gebruik, is het altijd raadzaam om een niet-verhuurde flat te kopen. De uitzondering hierop is wanneer u de huurovereenkomst beëindigt voor eigen gebruik. Voor investeerders zou een onverhuurd eigendom echter veel meer tijd in beslag nemen, aangezien u op zoek moet naar nieuwe huurders.

Koop ongehuurd als investering:

Hier in het kort de voor- en nadelen!

Voordelen:

 • Renovatiewerkzaamheden: Onmiddellijk uitvoerbaar en aftrekbaar
 • Gebruik van de eigen huurovereenkomst
 • Markthuurprijs

Nadelen:

 • Leegstand in het begin: huurderving
 • Verbouwingskosten

Koop gehuurd als investering:

Voordelen:

 • Geen tijd besteed aan nieuwe verhuringen
 • Betaalgedrag en gedrag van bestaande huurders is bekend
 • Laag risico van leegstand

Nadelen:

 • Huur meestal onder huidige marktwaarde
 • Bestaande huurovereenkomsten moeten worden overgenomen

Stap 5 – Welke steden komen in aanmerking?

A, B of C locatie, wat is de beste plaats om mijn eigendom te kopen? De centrale vraag hier is of ik kies voor een beleggingspand of een inkomstenpand.

A-, B- of C- positie

Hier volgt een kort overzicht van hoe elk van de drie soorten situaties wordt gedefinieerd:

 • A-locatie (eenvoudig: metropool)
 • B-locatie (eenvoudig: grote stad / stad met positieve ontwikkeling)
 • C-locatie (eenvoudig: kleine stad / platteland in stagnatie)

Waar koop ik welk eigendom?

De verschillende locatietypes vergelijken gebieden. Hogere rendementen gaan hand in hand met een lagere waardering. Daarom kiest men, afhankelijk van de locatie, tussen rendement of beleggingsvastgoed.

 • Vastgoedbeleggingen: alleen te vinden op A-locaties
 • Opbrengst eigendom: Goede B of ook C locatie

Macro, meso, micro locatie

Na de vergelijking van de A-, B- of C-locatie worden nu de stadswijken en de concrete wijk vergeleken.

Hier is een kort overzicht:

 • Macrolocatie (A, B en C locatie, d.w.z. waar in het land / welke stad?)
 • Meso locatie (waar in de stad)
 • Micro-locatie (exacte locatie)

Stap 6 – Wat is de perfecte locatie?

Waar precies moet ik mijn eerste woning kopen? Eigenaars-bewoners en kapitaalinvesteerders, evenals rendabele eigendommen of investeerders met het oog op waardestijging, de beslissing over de perfecte locatie is dienovereenkomstig verschillend. Hier gaan we opnieuw in op de analyse om het voor u gemakkelijker te maken de beste locatie voor uw doelen te vinden!

Stap 7 – Investeren in bestaande of nieuwe gebouwen?

Bij de aankoop van een appartement stelt men zich niet alleen de vraag of het gaat om een eigen woning of een investering in kapitaal en rendement of een beleggingspand, maar ook of men moet investeren in bestaande bouw of in nieuwbouw. Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. In dit artikel zult u te weten komen wat dat zijn.

Voordelen van nieuwbouw

 • Huidige stand van de techniek
 • Laag risico voor onderhoud en reparaties
 • Medezeggenschap in binnenhuisarchitectuur

Nadelen van nieuwbouw

 • Hogere aankoopprijs en bijkomende aankoopkosten
 • Lagere huuropbrengst
 • Hoog waardeverlies in het begin
 • Verdere kosten voor openbare ontwikkeling

Stap 8 – Hoe oud mag een woning zijn?

Je wilt investeren in een oud gebouw? Dan moet u een paar dingen overwegen alvorens te kopen. Oude eigendommen hebben enkele voordelen, maar ook nadelen. Wij hebben een kort overzicht gemaakt van alle feiten over de verschillende bouwjaren in vergelijking.

De ouderdom van een woning is een doorslaggevende factor bij de aankoop van een onroerend goed. Maar wat zijn de verschillen en gebreken afhankelijk van de ouderdom en het bouwjaar van een woning? Is het de moeite waard om te investeren in een verouderd huis of appartement?

Stap 9 – Hoe groot moet een woning zijn?

Hoe groot moet mijn eerste woning zijn? Micro-appartement, 2, 3 of zelfs meer kamers? Deze vraag wordt hier beantwoord door een vergelijking te maken tussen woonruimte voor eigen gebruik en voor investeringen. In het algemeen zijn vooral het aantal vierkante meters en de kamerindeling van belang.

Hier volgt een korte samenvatting van de criteria voor eigenaars-bewoners:

 • Welzijn heeft prioriteit
 • Plan voldoende leefruimte voor de toekomst, bv. gezinsplanning
 • Oppervlakte niet te groot > Aankoopprijs, bijkomende kosten
 • Uitrusting kan later worden verbeterd

Hier volgt een overzicht van de drie doelstellingen voor kapitaalinvesteerders:

 1. Hoog huurrendement
 2. Goed verhuurbaar
 3. Weinig vacatures

Stap 10 – Is een erfpachtcontract nodig?

Wanneer men voor het eerst met het onderwerp erfpacht te maken krijgt, rijzen veel vragen. Wat is erfpacht en heeft het zin? Wilt u ook weten of u de kosten van de erfpacht van uw belastingen kunt aftrekken? Al uw vragen zullen hier beantwoord worden.

Hier volgt een korte samenvatting van de erfpacht:

 • Eigendoms- en gebruiksrechten permanent gescheiden
 • 2 partijen: de erfpachter en de erfpachter
 • De concessieverlener van een erfdienstbaar recht van opstal draagt een stuk grond over voor bebouwing.
 • De erfpachter ontvangt er erfpacht voor

Stap 11 – Sociale binding & post-binding?

Voordat u op zoek gaat naar een flat, moet u alles weten over sociaal engagement in huisvesting. Hier leert u alle voor- en nadelen kennen en wat u moet weten over alles van leningen tegen lage rente van de overheid voor sociale huisvesting, tot verplichtingen en de periode na het aangaan van de verbintenis.

De sociale band in een notendop:

 • Betaalbare huisvesting door overheidsfinanciering
 • Zeer goede voorwaarden voor leningen of subsidies
 • Huur voor personen met een recht op huisvestingscertificaat

De herbinding in een notendop:

 • Verbintenis tot sociale huisvesting tot lening is terugbetaald