Onroerend goed als investering – geld investeren in onroerend goed voor de lange termijn

Op de vraag welke kapitaalinvestering het meest lucratief is, kan geen algemeen antwoord worden gegeven. Afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag en de persoonlijke doelstellingen kan de zoektocht naar de beste kapitaalbelegging meer of minder moeilijk zijn. Feit is echter dat de juiste kapitaalinvestering met een passend rendement een lonende waardestijging met zich meebrengt en voor de belegger vele voordelen heeft. Onroerend goed als kapitaalbelegging wordt voor veel beleggers zeer aantrekkelijk, vooral bij de huidige lage rente, en biedt veel voordelen voor een langetermijnbelegging en waardestijging.

PS: Wij hebben ook belastingbesparende tips voor u. U kunt gemakkelijk enkele duizenden euro’s besparen op nieuwbouw! Daarover later meer.

Tip! Geld investeren en passief verdienen XXL: Kapitaalinvestering

Onroerend goed – huis en grond in vergelijking

Vastgoed gebruiken als investering is momenteel een trend, en niet zonder reden. De rentevoeten bevinden zich momenteel op een historisch dieptepunt, wat niet alleen een negatief effect heeft op de rentabiliteit van traditionele beleggingen zoals staatsobligaties of aandelen, maar ook op de voorwaarden voor leningen. Door de lage rentevoeten zijn deze zeer aantrekkelijk, hetgeen betekent dat huizenkopers bij banken leningen kunnen afsluiten tegen zeer gunstige voorwaarden. Maar ook de ontwikkeling van de vastgoedmarkt spreekt in het voordeel van investeren in onroerend goed. De prijzen voor vastgoedbeleggingen stijgen gestaag, vooral in trendy gebieden zoals Berlijn, Hamburg of München, wat zich vertaalt in hoge rendementen.

Onroerend goed als investering kan op drie verschillende manieren worden gebruikt. Ten eerste, door eigen bewoning. Er wordt een eigendom gekocht en de eigenaar woont er zelf in, zodat hij huurkosten bespaart en zijn kapitaalinvestering gebruikt. Natuurlijk kan de woning ook worden verhuurd. Op die manier wordt het geïnvesteerde kapitaal gebruikt om maandelijks huurinkomsten te verwerven en aldus het eigen vermogen te vergroten. Bovendien kan het geld ook indirect in onroerend goed worden geïnvesteerd via onroerendgoedaandelen of -fondsen. Dit is een lucratieve methode voor investeerders met een kleiner kapitaal of diegenen die terugschrikken voor de administratieve kosten van het bezitten van een eigen onroerend goed. Er zij echter duidelijk op gewezen dat onroerend goed een langetermijnbelegging is en niet geschikt of rendabel is voor kortetermijnbeleggingen.

Leestip! Fiscale tips en kapitaalinvesteringen in vergelijking

Een interview met onze onroerend goed expert Jan Rickel:

De meest lucratieve investering? Vraag aan een investeerder

De meest lucratieve investering? Dat is wat een succesvolle investeerder als Alex Düsseldorf Fischer zou doen met € 10.000 en € 100.000. Meer over onze special op zijn podcast “Rijker dan de Geissens”:

Feiten over de kapitaalinvestering

De belangrijkste 3 feiten over onroerend goed als investering:

 • Vereist veel eigen vermogen van de spaarder
 • Kapitaalverbintenis op lange termijn
 • Vereist weten hoe bij aankoop (object, plaats, enz.)

Voor leken, zoals aandelen, is het kopen van onroerend goed voor de eerste keer alleen aan te raden met de hulp van deskundigen (bv. makelaars). Het is een lange weg van het eerste onderzoek tot de bezichtiging en het koopcontract, alsmede het daaropvolgende beheer van het onroerend goed.

Voorbeeld: Het centrum van München:

Risicobeoordeling: voor- en nadelen

Het grote voordeel van onroerend goed als kapitaalbelegging is de waarde op lange termijn en, bovendien, de overeenkomstige waardestijging op goede locaties.

Een ander voordeel in de huidige rentesituatie is dat de kapitaalinvestering mogelijk is door middel van goedkope leningen met een gunstige financiering – volgens het motto, zo niet nu, wanneer dan? Natuurlijk is er ook de mogelijkheid van belastingvoordelen, maar deze moeten worden besproken en gepland met een ervaren makelaar of belastingadviseur.

Populair zijn vooral:

 • Land
 • Condominiums
 • Koopwoningen
 • Zuivere en dubbele huizen
 • Pfelgeheime

Een van de risico’s en nadelen is de complexe inspanning die met de aan- en verkoop van onroerend goed gepaard gaat. Van het verzamelen van de documenten tot de bezichtigingsafspraken en de onderhandelingsfase of het koopcontract.

De waardestijging is sterk afhankelijk van de locatie, zoals beschreven. Bovendien krijgt u als eigenaar van onroerend goed de verantwoordelijkheid als huiseigenaar en beheerder als u de dienst niet uitbesteedt aan een bedrijf. Om in onroerend goed te beginnen, heb je meestal veel eigen vermogen nodig, afhankelijk van verschillende factoren.

Het rendement op onroerend goed is middelmatig met een hoge tendens voor goede eigendommen op aantrekkelijke locaties. De plaatselijke waardestijging van een eigendom, of het nu gaat om een flatgebouw of een huis, is sterk afhankelijk van de locatie. De prijzen exploderen letterlijk in steden als München en Hamburg. Het risico is, net als het rendement van onroerend goed, middelmatig tot hoog, afhankelijk van de verschillende genoemde factoren. Onroerend goed biedt waarde op lange termijn, wat een groot voordeel is, ook voor kapitaalbeleggers die aan oudedagsvoorziening denken.

Voordeel van onroerend goed

 • Langetermijnwaarde van het onroerend goed
 • Waardestijging gedurende lange tijd(Vastgoedstatistieken – extern)
 • Gunstige financiering door huidige rentevoeten en leningen
 • Fiscale voordelen en voordelen, raadpleeg hier uw makelaar en belastingadviseur

Nadeel van onroerend goed

 • Complex proces en inspanning voor het kopen en verkopen van onroerend goed
 • Huiseigenaren hebben verantwoordelijkheden als huiseigenaren
 • Binnenkomst vereist veel eigen vermogen

De 9 belangrijkste factoren

Bron: Immobilienscout24

Aankoopprijs

De koopprijs moet altijd worden vastgesteld in verhouding tot de jaarlijkse huur. Controleer hier of de verhouding gebruikelijk is voor de locatie. Een factor 20-25 is over het algemeen gunstig en gebruikelijk op de meeste locaties, maar vanaf een factor 30 wordt het duur, zoals te lezen is op Immobilienscout24.

Dienstverleningskosten

Vergeet niet de overdrachtsbelasting, de notariskosten en de makelaarscommissie in uw berekening op te nemen, aangezien deze tot een aanzienlijk bedrag kunnen oplopen. Zo dadelijk geven wij u enkele praktische tips over de overdrachtsbelasting voor uw nieuwbouw.

Belastingen

Hoe hoog zijn de afschrijvingen en het marginale belastingtarief en welke gevolgen kan dit hebben voor het onroerend goed als investering?

Hierover straks meer in het hoofdstuk: Belastingen en belasting besparen.

Levensduur

Een onroerend goed is een kapitaalinvestering op lange termijn. De beoogde gebruiksduur moet altijd van tevoren bekend zijn, ook om de lucratiefheid van het onroerend goed te kunnen beoordelen.

Doorverkoop

Wat beïnvloedt de prestatie van uw onroerend goed en hoe kunt u het in de toekomst met winst doorverkopen?

Inkomsten

Wat zijn de kosten per vierkante meter in uw regio? En welke huurinkomsten kunnen worden verwacht? Denk ook aan het geval dat het pand leeg staat en een nieuwe huurder moet worden gevonden en de daarmee gepaard gaande huurderving.

Onderhoudskosten

Hoe oud is het pand en is het mogelijk dat er in de toekomst kosten voor opknapbeurten, renovatie e.d. zullen ontstaan?

Administratieve kosten

Hoe hoog zijn de beheerskosten die het pand in beslag neemt?

Financiering

Heeft u financiering nodig voor de aankoop van het onroerend goed als investering? Let goed op de maandelijkse aflossingspercentages en of een pand als investering voor u nog wel de moeite waard is.

FIV Immo Expert interview – Hier vindt u het antwoord op de vraag: Hoe kan ik mijn geld verstandig beleggen?

Belastingen en belastingbesparing

Als huiseigenaar kunt u belasting op uw eigendom besparen. Allereerst zijn er veel voordelen die u krijgt. Dit bespaart u belastingen, en niet onbelangrijk.

Besparing overdrachtsbelasting op nieuwe gebouwen

Allereerst een “ja, maar” – voordelen zijn alleen beschikbaar voor eigenaars die het eigendom niet voor privé-doeleinden gebruiken. In geval van privégebruik vervallen alle voordelen die voortvloeien uit de verwerving van een onroerend goed.

Geen grote belastingvoordelen voor privégebruik

Maar er zijn een paar trucjes: zoals de overdrachtsbelasting. Het tarief van de belasting op de overdracht van grond is afhankelijk van de deelstaat. Maar het is verschuldigd voor iedereen, bij de aankoop van een eigendom, voor de grond en voor de constructie erop. Bron: Zinsblog.

Tip voor nieuwe gebouwen: Eerst de grond kopen, dan later de bouwopdracht plaatsen!

Met deze praktische tip voor nieuwbouw betaalt u alleen overdrachtsbelasting op uw eigendom. Op die manier kunt u gemakkelijk enkele duizenden euro’s besparen. De belastingtip werkt niet voor oudere eigendommen, waar je onvermijdelijk moet betalen voor de grond en de gebouwen.

Het is ook belangrijk, zoals vermeld op Zinsblog.de, dat er ten minste 6 maanden moet liggen tussen de aankoop van de grond en de bouw van uw woning. Bovendien mag er geen verband bestaan tussen u en het bouwbedrijf.

 1. Grond los van woningbouw
 2. Ten minste 6 maanden moeten verlopen tussen
 3. Geen enkele connectie tussen jou en het bouwbedrijf

Professionele verhuizing en aankoop van onroerend goed

U kunt ook belasting besparen als u voor uw werk verhuist. Er kunnen ook belastingvoordelen ontstaan wanneer u een onroerend goed koopt. Deze omvatten:

 • Transportkosten
 • Inschrijvingskosten (ook de herinschrijving van een auto)
 • Privé-onderwijs (bv. wegens verandering van school van de kinderen)

Belastingaangifte en verhuur

Kan de rente op de aankoop van een huis fiscaal worden afgetrokken? Gelukkig wel, zoals hier beschreven op Immobilienscout24. In het algemeen is het mogelijk, maar u zult de nodige velden niet vinden in de gebruikelijke formulieren voor zelfstandigen (bijlage S). Als verhuurder moet u zich vertrouwd maken met bijlage V. Deze heeft betrekking op inkomsten uit verhuur en verpachting. Het omvat de inkomsten uit verhuur en verpachting, alsmede de inkomensgerelateerde uitgaven die u moet doen voor de aankoop en het onderhoud van uw onroerend goed:

 1. Dit omvat in de eerste plaats de waardevermindering als gevolg van de waardevermindering die elk onroerend goed in de loop van de tijd ondergaat. Het bedrag van de afschrijving varieert tussen 7,0 en 1,25 %, afhankelijk van het bouwjaar en de ouderdom van het onroerend goed.
 2. U kunt ook servicekosten declareren, zoals voor vuilnisophaaldienst, verwarming en conciërgediensten. Al deze uitgaven kunnen worden gedeclareerd als inkomensgerelateerde uitgaven.
 3. Rente op bouwfinanciering kan fiscaal aftrekbaar zijn als u uw nieuw gebouwde pand verhuurt.

Soorten onroerend goed en verschillen

Eengezinswoning als investering

Huren, bezitten of als vakantiehuis? Investeren in een eengezinswoning heeft veel voordelen. Eerst en vooral is er natuurlijk een aanzienlijk kapitaal vereist om in een huis te investeren. Door te verhuren kan het geïnvesteerde kapitaal echter groeien en betaalt het onroerend goed zich op lange termijn terug.

In vergelijking met andere beleggingspanden biedt een eengezinswoning de voordelen dat zij, afhankelijk van de ligging en de kwaliteit, tegen een hoge huur kan worden aangeboden en dat de investering zich na kortere tijd terugverdient en succes oplevert. Eengezinswoningen zijn ook erg in trek en populair, vooral bij jonge gezinnen.

Eigen gebruik

Natuurlijk kan een vrijstaand huis ook voor eigen gebruik worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld van eigen kinderen of familieleden. Eengezinswoningen lenen zich in de juiste gebieden ook als vakantiewoning en kunnen als zodanig tijdelijk worden verhuurd.

Grond als investering

De aankoop van een stuk grond als investering kan zeer rendabel blijken te zijn indien met bepaalde zaken rekening wordt gehouden. Enerzijds kan er, gezien de gestaag stijgende bevolkingscijfers, van worden uitgegaan dat grond in de toekomst geen waarde meer zal verliezen. Bovendien hebben kopers het voordeel dat de extra opbrengsten die ontstaan na de verkoop van de grond belastingvrij worden na een aanhoudingsperiode van ten minste 10 jaar.

Houdperiode en geïnvesteerd vermogen

Tijdens de houdperiode kan het geïnvesteerde kapitaal ook worden verhoogd door inkomsten uit verhuur of leasing. Een aanvullende mogelijkheid is de verhuur van kleine huurruimten, zoals garages, parkeerplaatsen, opslagcontainers, maar ook de verhuur van ruimten voor reclame, verkoopautomaten of kledinginzamelingsbakken is mogelijk. Een truc die slimme zakenmensen steeds weer toepassen is het kopen van zeer grote stukken bebouwbare grond. Deze grond wordt dan in kleinere stukken verdeeld en doorverkocht voor de bouw van bijvoorbeeld eengezinswoningen. Grote stukken grond zijn gewoonlijk relatief goedkoper dan kleinere stukken grond, waardoor de verkoop van verschillende verdeelde kleine stukken grond rendabel is.

Beleggen in grond heeft ook enkele voordelen ten opzichte van beleggen in onroerend goed. De holdingkosten zijn relatief lager. Bovendien is er minder risico met een stuk grond, bijvoorbeeld wat betreft schade aan het gebouw of pachtende nomaden.

Tweegezins- & meergezinswoning

Twee- of meergezinswoningen hebben in de eerste plaats het voordeel dat zij regelmatige huurinkomsten genereren van meerdere huurders in plaats van slechts één huurinkomen per maand, zoals het geval is bij eengezinswoningen. De zekerheid van waardevermeerdering is dus relatief hoog bij appartementsgebouwen, hoewel ook moet worden opgemerkt dat de kapitaalinbreng ook hoger moet zijn dan bij een eengezinswoning of een stuk grond. Een ander risico is het mogelijke verlies van huur of dure reparaties die aan het huis moeten worden verricht. Investeren in een meergezinswoning brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee en kan in het ergste geval veel werk betekenen, maar de kapitaalinbreng kan ook zeer rendabel zijn en veel voordelen hebben.

Condominium

Een condominium als investering biedt grote mogelijkheden om het geïnvesteerde kapitaal te maximaliseren. De mogelijkheden zijn enigszins beperkt in vergelijking met een huis als investering, maar het risico is kleiner. Het verhuren van het flatgebouw levert een maandelijkse huur op die het geïnvesteerde kapitaal vergroot. Als voorwaarde wordt echter een lager aanvangskapitaal verlangd dan voor de aankoop van een huis, hetgeen voor vele kopers uiterst voordelig is. Het risico van huurderving bestaat ook bij deze kapitaalinvestering, maar het risico van schade is veel kleiner dan bij een huis. Het condominium kan ook worden gebruikt als vakantiehuis en worden verhuurd aan kortetermijnhuurders of worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Tips voor kopers

Tip 1: Verduidelijk het budget in een vroeg stadium

Het bedrag van het eigen vermogen is het belangrijkste kengetal dat toekomstige eigenaars van onroerend goed in overweging moeten nemen. Dit kengetal is niet alleen van belang voor de berekening, maar ook voor de terugbetaling van de eventuele lening en de rente. Hoeveel budget er beschikbaar is, is dus bepalend voor het aankoopbesluit en heeft daarop de grootste invloed.

Tip 2: Betaal de lening zo veel mogelijk terug

De eerste aflossing moet ten minste twee procent bedragen, zodat u op lange termijn ook nog iets aan uw eigendom hebt. Dit speelt een bijzonder belangrijke rol in fasen met een lage rente, aangezien het aflossingsaandeel van de aflossing bij een lage rente langzamer toeneemt dan bij een hoge rente.

Tip 3: Beoordeel de prijzen correct

Om een eigendom niet boven de marktprijs te kopen, moeten belangrijke parameters altijd van tevoren worden vergeleken. Punten zoals de ligging, de prijsontwikkeling, de omgeving en de uitrusting of de grootte van het huis moeten worden vergeleken met de individuele markt van het omliggende gebied.

Tip 4: Dek de rente af

De keuze van een lange rentevastperiode is van essentieel belang voor kopers van onroerend goed, want als de marktrente aan het einde van de rentevastperiode is gestegen, worden de aflossingen van de lening automatisch duurder. Een periode van lage rentevoeten moet derhalve worden benut om, indien mogelijk, de beste rentevoeten te verkrijgen voor de gehele looptijd. Leningen met volledige aflossing, die aan het einde van de vaste renteperiode volledig zijn afbetaald, bieden volledige planningszekerheid.

Tip 5: Blijf altijd kalm

Zelfs als er marktdruk is, moet de beslissing voor een onroerend goed als investering niet overhaast worden genomen. Blijf kalm en overweeg de beslissing altijd zorgvuldig. Kijk bij uw beslissing altijd naar de huuropbrengsten in verhouding tot het rendement van andere investeringen.

Nieuw gebouw VS Oud gebouw

Hoe duur is de zorg voor en het onderhoud van de kapitaalinvestering?

De vraag of voor een nieuw of een oud gebouw moet worden gekozen is niet altijd gemakkelijk, want beide hebben hun eigen voordelen. Nieuwbouw heeft het doorslaggevende voordeel dat het pand geheel naar de wensen van de eigenaar kan worden ingericht. Dit geldt zowel voor de woning zelf als voor de keuze van de locatie.

Wanneer een huis nieuw gebouwd wordt, wordt altijd de nieuwste technologie gebruikt. Zowel op het gebied van veiligheid en diefstalbeveiliging als op het gebied van energie-efficiëntie. De nieuwste isolatie en warmte-isolatie helpen niet alleen het milieu, maar verlagen ook de verwarmingskosten. Het bouwen van een huis brengt echter ook een of twee nadelen met zich mee. Het bouwen van een huis kan zeer vermoeiend en energieverslindend zijn, omdat de bouwer steeds de controle moet houden over de bouwplaats en het werk dat moet worden gedaan. Als er problemen zijn met de ontwikkelaar, trekt de bouwer altijd aan het kortste eind, aangezien het geïnvesteerde geld meestal verloren gaat. Bovendien komen bouwfouten in een nieuw gebouw pas in een zeer laat stadium aan het licht, meestal pas na enkele jaren.

Een nieuw gebouw is ook duurder dan een oud gebouw, omdat alles opnieuw moet worden opgetrokken. Met een oud gebouw daarentegen wordt de stressvolle plannings- en bouwfase overgeslagen en kan de verhuizing meteen worden aangepakt. Het oude gebouw heeft ook het voordeel dat het van tevoren kan worden geïnspecteerd en gecontroleerd op constructiefouten. Aangezien er geen kosten zijn voor openbare ontwikkeling, zijn oude gebouwen meestal goedkoper dan een nieuw gebouw, ook al zijn er bij een oud gebouw vaak nog renovatie- en opknapkosten. Om deze kosten zoveel mogelijk te vermijden, dient vooraf een gedetailleerde taxatie van het gebouw te worden gemaakt om negatieve verrassingen te voorkomen. Een ander nadeel van een oud gebouw is dat renovatiemaatregelen vaak slechts in beperkte mate mogelijk zijn vanwege de structuur van het gebouw of een monumentaal pand.

Exclusieve objecten: Luxe makelaars

Als u op zoek bent naar een exclusief pand, hebt u geen gewone makelaar nodig, maar een luxemakelaar met specifieke kennis en een goed netwerk. Veel van deze eigendommen zullen ook nooit verschijnen in de gebruikelijke onroerend goed portalen.

Onroerend goed is een betrekkelijk veilige zaak, omdat er altijd mensen in “wonen”, in alle delen van de wereld. Onroerend goed hoeft echter niet per se aan anderen te worden verhuurd; het kan ook een uitstekende geparkeerde investering zijn. In metropolen als Berlijn, Londen, Dubai of New York wordt vaak grond gekocht zonder deze te bebouwen, louter om te speculeren. De stijging van de prijs per vierkante meter is zo extreem dat de leegstand alleen al een groot rendement oplevert door zuivere kapitaaluitgaven.

Tip! Aanbeveling (extern) – Lukinski: De Luxe Makelaars

Bouwen of kopen?

Zelf bouwen of kopen, dat is de grote vraag! Er zijn individuele voor- en nadelen voor beide. Wij bekijken de belangrijkste feiten waarmee u rekening moet houden bij het bouwen of kopen van uw eigen huis. Nog meer tips? Lees hier alles over onroerend goed als investering.

Nieuwbouwkosten

Nieuwbouw heeft veel voordelen, zoals bijvoorbeeld de verschillende opties die u als bouwer heeft. Dit geldt voor het ontwerp van het huis, maar ook voor de indeling van de woning. U zult de eerste zijn die het huis betrekt, dus alles is nieuw en van hoge kwaliteit, inclusief de technologie in het huis. Natuurlijk zijn er ook nadelen, bijvoorbeeld dat ambachtslieden zeldzaam zijn en dat het bouwen van een huis duur is. U zult veel werk voor de boeg hebben, aanvragen en ook bezoeken aan de bouwplaats.

Regio Kosten voor bouwrijpe grond (per m²)
Duitsland (gemiddelde) 194,87 €
Saksen-Anhalt 33,23 €
Hamburg 654,52 €
Beieren 255,42 €

Gemiddelde prijzen voor bouwgrond 2017, bron: Federaal Bureau voor de Statistiek

Kostenpost Bedrag
Grondkosten (850m²) à € 104 per m² 88.400 €
Bouwkosten huis (150 m², zonder kelder, balkon, terras) aan 1.300 € per m² 195.000 €
Bijkomende bouwkosten tegen 15 % van de aankoopprijs 42.510 €
Totale kosten 325.910 €

Tabel: Bouwkosten, bron: Federaal Bureau voor de Statistiek

Tips voor nieuwbouw

 1. Controleer elk bouwcontract op fouten, bij voorkeur door een bevoegd persoon, zoals een burgerlijk ingenieur, een deskundige of zelfs een architect.
 2. Vraag om de garanties van de ontwikkelaar te zien die het bedrijf bij banken heeft gestort. Als de ontwikkelaar tijdens de bouw failliet gaat, wordt uw gebouw veiliggesteld.
 3. Betaal alleen volgens de voortgang van de bouw, bij elke volgende, centrale stap maakt u een verder deelbedrag over aan de ontwikkelaar.
 4. Goedkoop is nooit goed in de bouw, daar moet u op letten als u een offerte aanvraagt. Uiteindelijk zijn er altijd valkuilen die u, als privé-persoon, niet opmerkt.
 5. Word lid van een vereniging van landeigenaren, want hier kunt u juridische en economische antwoorden op uw vragen krijgen, zelfs gratis.

Gebouw besparingen: Hoe werkt het?

Wat is een bouwspaarcontract? Hoe werkt bouwsparen? Wanneer heeft het zin om te sparen onder een bouwspaarcontract? Honderdduizenden spaarders dromen van een eigen huis, hun eerste woning, voor het rendement van hun belegging of voor hun eigen oudedagvoorziening. Het opbouwen van spaargeld kent vele triggers, maar het doel is duidelijk: uw eigen bezit. In de zoektocht naar de juiste woningkrediet calculator en, natuurlijk, de daaropvolgende woningkrediet vergelijking, besteden velen uur na uur op zoek naar de juiste woningkrediet tips. Wij hebben de belangrijkste feiten over dit onderwerp voor u op een rijtje gezet.

Met het opbouwen van spaargeld profiteert u van diverse subsidies zoals premies van de staat. U kunt uw bouwspaarcontract gebruiken voor het bouwen, kopen of verbouwen van een huis. Een bouwspaarcontract is echter ook interessant voor eigenaars van onroerend goed, bijvoorbeeld om moderniseringsmaatregelen te financieren. De respectieve kosten zijn sterk afhankelijk van de aanbieder.

Video tips: Onroerend goed als investering

Handige links

U kunt meer te weten komen over onroerend goed in het Real Estate Magazine.

Investeringsvoorbeeld

Hoe ziet een bod voor de aankoop van onroerend goed eruit? Hier hebben we nog een voorbeeld van Frankfurt voor u. De bankmetropool trekt duizenden nieuwe burgers aan, en met de Brexit nog meer bankiers en knowhow. Kapitaalinvesteringen in de buitenwijken worden dus steeds interessanter. Dit is hoe een kapitaalinvestering eruit ziet! Nieuw in Frankfurt (voltooiing 2020): Kapitaalinvestering Frankfurt

Meer plantentips

Hier hebben we nog veel meer interessante beleggingsalternatieven! Onroerend goed, goud en andere edele metalen, sportauto’s, kunst, levensverzekeringen, aandelen, fondsen… alles wat u moet weten als u uw geld winstgevend wilt investeren. Met risicobeoordeling, voor- en nadelen van elk type belegging. Nu gratis in het FIV Magazine!

Geld investeren en passief verdienen XXL: Kapitaalinvestering

Handige links: Onroerend goed kopen en verkopen

Tot slot, hier zijn enkele nuttige links voor uw zoektocht naar onroerend goed: