De juiste locatie: eigenaar-bewoner of kapitaalinvestering? – De factoren

De juiste locatie – Waar moet ik precies mijn eerste huis kopen? Eigenaars-bewoners en kapitaalinvesteerders, evenals rendabele eigendommen of investeerders met het oog op waardestijging, dienovereenkomstig is de beslissing van de perfecte locatie verschillend. Hier gaan we opnieuw in op de analyse om het voor u gemakkelijker te maken de beste locatie voor uw doelen te vinden!

Eigenaars-bewoners: wat is belangrijk voor mij?

Onroerend goed voor eigen bewoning wordt vaak geassocieerd met een emotionele waarde, het moet u behagen. Bijgevolg wordt de voorkeur gegeven aan het eigendom van de plaats. Factoren zoals de weg naar het werk of naar de kleuterschool krijgen dan voorrang, kortom, de microlokatie wordt doorslaggevend.

Hier nog eens in het kort:

Lukinski Villas

Germany - Spain - USA

  • Eigendom die persoonlijk bevalt
  • Nabijheid van werk/ kleuterschool/ school/ …
  • Micro-locatie/kwaliteit van leven is een prioriteit

Doorverkoopwaarde: locatie is doorslaggevend

U moet er echter altijd rekening mee houden dat u uw droomhuis later misschien weer moet verkopen. Redenen hiervoor kunnen zijn leeftijd, verandering van baan of de groei van het gezin. Daarom moet u bij de aankoop altijd de ligging van het pand in het oog houden, want die bepaalt de doorverkoopwaarde.

C-locatie: de droom van het platteland

Als u uw droomhuis op het platteland, op een C-locatie wilt kopen, moet u rekening houden met mogelijke verliezen. Hier volgen, in het kort, de factoren die verantwoordelijk zijn voor een dalende vastgoedwaarde.

  • Dalende bevolkingscijfers
  • Negatieve ontwikkeling van de economie
  • Krappe lokale markt, weinig vraag

Kapitaalinvesteringen: rendement en vastgoedbeleggingen in vergelijking

Kapitaalinvesteerders kiezen de locatie altijd met het doel van investering of rendement vastgoed in het achterhoofd.

Rendement van onroerend goed als investering

Het doel is hier een directe cashflow te genereren via huuropbrengsten. Dit wordt bereikt door lage aankoopprijzen en een hoge huuropbrengst die de gemaakte kosten zoals aflossing, rente en exploitatiekosten dekt. De beste locatie hiervoor is een B of C locatie.

  • Directe kasstroom
  • B- of C-positie

Vastgoedbeleggingen als kapitaalinvestering

Vastgoedbeleggingen zijn gericht op waardestijging op lange termijn. Dit komt gewoonlijk alleen voor op A-locaties en nog minder op goede B-locaties. De reden: de aankoopprijzen zijn enorm hoog, zodat de lopende kosten niet kunnen worden gedekt door de huuropbrengsten.

  • Waardevermeerdering op lange termijn
  • A- locatie

Macro- Meso- Micro- Locatie: Stad, Wijk & Buurt

Zodra u een ruwe keuze hebt gemaakt tussen locatie A, B of C, gaat u nu over tot de analyse van de locatie. Hierbij worden stadswijken en de eigenlijke wijk met elkaar vergeleken. Wil je weten hoe dit werkt? Dan ben je hier aan het juiste adres!

A- B- C- Locatie: (basis) locaties, locatietypes & Co.

Opbrengst of vastgoedbelegging? Deze vraag speelt een belangrijke rol bij de keuze van de locatie van een woning, zowel voor investeerders als voor bewoners van een eigen huis. Wat houdt een A-, B- of C-locatie precies in en wat zijn de verschillen? Lees hier alles over de ligging van onroerend goed met zijn voordelen, nadelen en risico’s.