Polarisatiefilter: nuttig voor reflecties, regenbogen, gebladerte en blauwe luchten

Polarisatiefilters – Deze worden gebruikt om bepaalde polarisatievlakken van het invallende licht uit te filteren. Op die manier kunt u bijvoorbeeld reflecties onder de knie krijgen of de blauwe lucht meer verzadigd maken en de wolken dienovereenkomstig opvallender. Het polarisatiefilter is een speciaal instrument dat enige oefening vergt om te gebruiken, wil men resultaten verkrijgen die de moeite waard zijn. Natuurlijk hebben we ook meer over fotografie voor u.

Polarisatiefilters: hoe werken ze?

Licht is een elektromagnetische golf. Deze golven bewegen in vlakken die onder verschillende hoeken ten opzichte van elkaar staan. Om dit te illustreren, teken je een lichtgolf op een vel papier. Neem dan het blad in uw hand en draai het een willekeurige hoek om de lengte-as van de lichtgolf. Het blad is het vlak waarin de golf zich beweegt, de draaiing om de lengte-as geeft de verschillende helling van dit vlak aan.

Het normale licht waarmee we buiten en binnen fotograferen, beweegt zich in talrijke vlakken (polarisatievlakken) die verschillend ten opzichte van elkaar staan. Een polarisatiefilter is een piepklein raster dat alleen golven doorlaat waarvan het trillingsvlak evenwijdig loopt met de staven van het raster. Net zoals een sleutel maar in één richting in een slot past. Als u de sleutel ook maar 2 graden naar links of rechts draait, past hij niet meer in het slot. Om ervoor te zorgen dat alle trillingsvlakken kunnen worden gefilterd, worden polarisatiefilters altijd draaibaar voor het objectief gemonteerd.

Lukinski Villas

Germany - Spain - USA

Normaal licht is gedepolariseerd, d.w.z. dat alle hellingshoeken in ongeveer gelijke delen voorkomen. Een polarisatiefilter wordt daarom altijd gebruikt wanneer de afzonderlijke polarisatievlakken in verschillende mate worden bezet door afzonderlijke lichtcomponenten. Bijvoorbeeld met weerspiegelingen, regenbogen, gebladerte en blauwe luchten.

Polarisatiefilters: Waar worden ze voor gebruikt?

Vooral bij productfotografie zijn reflecties meestal ongewenst. Reflecterende oppervlakken zoals die van auto’s of sterk gepolijste meubelen willen in de catalogus vrij zijn van reflecties. In deze gevallen is het gebruik van een polarisatiefilter bijna onvermijdelijk. Indien nodig kunnen reflecties op wateroppervlakken ook worden verminderd in landschapsfotografie, maar daar zijn ze meestal gewenst.

Met een polarisatiefilter kan de lucht ook donkerder worden gemaakt en kunnen de wolken zo duidelijker worden gemodelleerd. Daartoe moet het polarisatiefilter correct worden uitgelijnd, afhankelijk van de stand van de zon. Bij zeer groothoeklenzen kan het gebeuren dat het effect naar de randen toe toeneemt. Je moet dit in gedachten houden als je werkt.
Het groen van bladeren kan ook rijker en duidelijker worden weergegeven met een polarisatiefilter, evenals een regenboog, die beter tot zijn recht komt tegen een hemel die door het polarisatiefilter donkerder is gemaakt.

Het werken met het polarisatiefilter vergt enige oefening. Het is niet altijd gemakkelijk om deze correct uit te lijnen, zodat het beeld zijn natuurlijkheid niet verliest. Vergeet ook niet dat het polarisatiefilter gewoon het licht filtert en dat je de belichtingstijd dienovereenkomstig moet aanpassen. Gebruik zo nodig een statief. Bovendien beïnvloedt het polarisatiefilter – net als elk ander filter – de beeldkwaliteit als een extra element in de optiek. Het polarisatiefilter moet worden beschouwd als een bijzonder instrument waarvan je echt precies moet weten hoe het werkt en welk effect het heeft. Daarom is veelvuldig vallen en opstaan vrijwel verplicht.

Conclusie: nuttig instrument voor product- en landschapsfotografie

Het polarisatiefilter is een nuttig hulpmiddel, vooral bij productfotografie, waar vooral reflecties in de meeste gevallen absoluut ongewenst zijn. Maar het kan ook worden gebruikt in landschapsfotografie, bijvoorbeeld om een regenboog meer op te laten vallen of om het groen van een blad meer verzadigd te doen lijken. Het is een speciaal instrument dat vele malen moet worden uitgeprobeerd en geoefend.