Juridische vraag: Stockfotografie en het recht op de afbeelding

Hier wil ik u een kort overzicht geven van de concessie en sublicentieverlening van stockfoto’s. Steeds meer fotografen maken van de gelegenheid gebruik om hun beelden te verkopen via (stockfoto)agentschappen. Deze hebben het voordeel dat zij een bredere klantenkring aanspreken en hen voor een groot deel ontlasten van het werk van de distributie. Hierdoor kunnen zij zich zonder uitzondering op de fotografie concentreren. Dit verslag is bedoeld om u te laten zien hoe de aankoop van een foto uit de stockfotovoorraad kan plaatsvinden, en wie welke gebruiksrechten aan wie verleent.

In principe moet het volgende onderscheid worden gemaakt tussen de overdracht van rechten:

  • Fotograaf -> Agentschap
  • Fotograaf -> Klant en Agentschap -> Klant

De goedkeuring van de gebruiksrechten van een foto ten aanzien van de koper kan door u of door het agentschap worden gedaan. In de meeste gevallen zijn de hieronder afgebeelde constellaties van toepassing. Of dit ook het geval is in het illustratieve geval kan worden opgezocht in de AV van het agentschap.

Variant 1 van stockfotografie: het agentschap als tussenpersoon

Bij deze versie gebruikt u het agentschap alleen als tussenpersoon. Het stockfotobureau regelt tegen betaling de aankoop voor u en stelt zijn platform ter beschikking voor de presentatie van uw beelden. Door uw voorstelling in het repertoire doet u aan alle belangstellenden van het agentschap een aanbod om het gebruiksrecht te verwerven. Het volgende illustreert dit:
Het plaatsingsbureau moet erop toezien dat de door u toegestane gebruiksvoorwaarden niet worden overschreden.

Bij het uploaden van de foto’s bent u reeds verplicht een toestemmingsverklaring te verstrekken van de gefotografeerde persoon, de architectuur of iets dergelijks. Op die manier garandeert het agentschap dat u het recht hebt het afgebeelde onderwerp of product door te verkopen. Doet u dit niet, dan loopt het agentschap het risico onrechtmatig verkregen beelden in zijn repertoire te hebben. Het agentschap zou dan aansprakelijk zijn tegenover het eisende model of de merkhouder als de gebruiker van de beelden. In deze versie zijn de aan het agentschap toegekende rechten beperkt tot de vermenigvuldiging van uw foto’s en de presentatie in de online catalogus.

Voordelen en risico’s van bemiddelingsbureaus

De hier beschreven constellatie heeft de volgende voordelen voor het agentschap: Als het agentschap beschikt over de gebruiksrechten die u als fotograaf aan het agentschap hebt verleend, hoeft het niet zelf voor de verlening van die rechten te zorgen. Dit zou voor het agentschap een grote onderzoeksinspanning betekenen en een groot juridisch risico inhouden.
Indien het agentschap de koper niet de uitgebreide rechten verleent die u heeft om zelfstandig gebruiksrechten te verlenen, betekent dit een grote inspanning voor onderzoek en een groot juridisch risico. Het agentschap zou bij het overhandigen van foto’s en beelden alles moeten controleren op denkbare wettelijke inbreuken. Anders zouden zij genoodzaakt zijn aansprakelijk te zijn tegenover derden indien de publicatie tot een schending van rechten zou leiden. Om dit probleem te vermijden, wijst u in deze versie zelf de rechten toe.

Fragrance Tip!

FragranceTip.com by FIV

Variant 2 van stockfotografie: het agentschap krijgt onbeperkte gebruiksrechten

In voornoemde versie draagt u alle gebruiksrechten over aan het agentschap, zonder enige beperking wat betreft inhoud, tijd of ruimte. Beperkingen kunnen alleen worden gemaakt door een beroep te doen op bepaalde licentiemodellen die u door het agentschap worden aangeboden. Het agentschap voor stockfoto’s kent u dan zelfstandig sublicenties toe. Het volgende dient ter verduidelijking:
In deze zaak wordt de aansprakelijkheid anders beoordeeld. Volgens het vonnis van het Landgericht te Keulen is er in deze zaak sprake van een “te-eigen”.

Het fotoagentschap moet aansprakelijk zijn voor onwettige foto’s die in strijd zijn met het recht van derden. Indien de eigenaar van een onlineportaal zichzelf een onherroepelijk en onbeperkt gebruiksrecht verleent voor daar geüploade foto’s en afbeeldingen, is hij aansprakelijk voor de onrechtmatige foto, zelfs zonder de inzageplicht te hebben geschonden. In dit geval heeft het agentschap zich de foto’s toegeëigend. Daarom zijn deze foto’s “eigen informatie”.

Deze versie vormt het grootste gevaar voor de agentschappen. Ondanks de minpunten van deze versie, wordt hij gebruikt door machtige internationale stockfotobureaus. De reden hiervoor is de grotere flexibiliteit bij de internationale verkoop van beelden.

Of en in welke mate de praktijk van de effectenagentschappen in de nabije toekomst zal veranderen, valt nog te bezien. Wat gegarandeerd is, is dat agentschappen steeds meer afhankelijk zullen zijn van de internationale verkoop van hun voorraden. Aangezien er meer flexibiliteit nodig is bij de toewijzing van rechten, zijn uitgebreide, door u overgedragen gebruiksrechten noodzakelijk. Het daaraan verbonden risico wordt veronachtzaamd of aanvaard.