Kosten bouwspaarcontract: Hoeveel kost bouwsparen? Overzicht, bedrag en tips

Kosten bouwspaarcontract – Een bouwspaarcontract is een populaire manier om geld te besparen voor je vastgoedproject. Het is echter belangrijk om een overzicht te krijgen van de verschillende kosten voordat je het contract ondertekent. Leer nu meer over de verschillende kosten, zodat je je goed kunt voorbereiden op de kosten en de juiste keuze kunt maken.

Bent u geïnteresseerd in een bouwspaarcontract? Vergelijk direct de actuele voorwaarden voor jouw bouwspaarcontract in de bouwspaarcalculator van Immobilien-Erfahrung.de.

Vergoedingen voor het contract met de bouwvereniging

Hoeveel kost bouwsparen? Bij het afsluiten van een bauspar-contract worden verschillende kosten gemaakt waarmee rekening moet worden gehouden om een realistische kostenberekening mogelijk te maken. Dit kunnen onder andere aankoop- en administratiekosten zijn, kosten voor verzekeringen of verwerkingskosten voor leningen uit de bauspar-lening.

Een overzicht van mogelijke vergoedingen:

 1. Aansluitkosten
 2. Jaarlijkse bijdragen
 3. Accountbeheer
 4. Verwerkingskosten
 5. Vergoeding voor vervroegde aflossing

Naast deze kosten kunnen er nog andere kosten van toepassing zijn, afhankelijk van de aanbieder. Ontdek nu wat de vergoedingen zijn en wanneer ze van toepassing zijn.

Fragrance Tip!

FragranceTip.com by FIV

Aansluitkosten

Sommige bouwverenigingen brengen zogenaamde afsluitprovisie in rekening bij het afsluiten van een bouwfondscontract. De vergoeding kan variëren afhankelijk van de aanbieder en het tarief. De afsluitprovisie wordt gebruikt om de kosten te dekken die gemaakt worden bij het opstellen van het contract, zoals het opstellen van de contractdocumenten, het uitvoeren van kredietcontroles en het verwerken van aanvragen.

De aansluitkosten in één oogopslag:

 • Contract opstartkosten
 • Bijvoorbeeld voor contractdocumenten of kredietcontroles

In sommige gevallen worden deze kosten niet in rekening gebracht of zijn ze al opgenomen in de contractvoorwaarden.

Jaarlijkse bijdragen

Om een bouwspaarcontract in stand te houden, vragen veel bouwspaarverenigingen een jaarlijkse bijdrage. De jaarlijkse bijdrage wordt gebruikt om de kosten voor het beheer en de uitvoering van het contract te dekken, evenals de rente op het gespaarde kapitaal. Sommige aanbieders rekenen lagere bijdragen als je een groter inlegbedrag stort of voor een langere looptijd kiest, andere rekenen hogere bijdragen als je een kleiner inlegbedrag stort of voor een kortere looptijd kiest.

De jaarlijkse kosten in het kort:

 • Het contract met de bouwvereniging handhaven
 • Jaarlijkse betaling van spaarder aan building society
 • Bedrag hangt af van verschillende factoren

Accountbeheer

De kosten voor het bijhouden van een rekening worden jaarlijks of per kwartaal in rekening gebracht en worden gebruikt om de kosten te dekken die worden gemaakt voor het beheren van het contract, zoals het opstellen van afschriften, het uitvoeren van overboekingen en het verwerken van vragen. Het bedrag van de onderhoudskosten varieert afhankelijk van de aanbieder en het contract.

Gebruik van de vergoeding voor accountbeheer:

 • Boekhouding opstellen
 • Uitvoering van verwijzingen
 • Verwerking van vragen

De vergoedingen voor het beheer van woningkredieten en spaarcontracten zijn omstreden. In een uitspraak uit 2022 heeft het Federale Hooggerechtshof (BGH) een besluit genomen over het in rekening brengen van vergoedingen voor het beheer van woningkredieten en spaarcontracten. Dit geldt momenteel echter alleen voor klanten van BHW Bausparkasse. Sommige woningbouwverenigingen brengen deze vergoeding daarom niet in rekening.

Behandelingskosten

Verwerkingskosten ontstaan voornamelijk bij wijzigingen in het contract. Tijdens de spaarfase heb je de mogelijkheid om het contract individueel aan te passen aan jouw omstandigheden.

Verwerkingskosten kunnen van toepassing zijn voor:

 • Wijzigingen in het contract (looptijd, besparingsdoelstelling, aantal termijnen)
 • Het uitvoeren van audits of beoordelingen in verband met het contract
 • Opstellen van certificaten of bewijzen

De hoogte van de verwerkingskosten verschilt per aanbieder en kan variëren van een paar euro tot een paar honderd euro.

Vergoeding voor vervroegde aflossing

De vergoeding voor vervroegde aflossing wordt ook wel de uitbetalingsvergoeding genoemd. Deze vergoeding is verschuldigd als je een bouwspaarcontract voortijdig beëindigt voordat de overeengekomen looptijd is verstreken. Het dient om de aanbieder te compenseren voor de gederfde rente en aflossingen die hij had verwacht als het contract tot het einde van de looptijd van kracht was gebleven.

Er zijn kosten van toepassing bij voortijdige beëindiging van het contract.

Conclusie en tips voor mensen die willen sparen

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de kostenstructuur van de aanbieder voordat je een building society contract afsluit. Zorg ervoor dat je rekening houdt met de kosten van eventuele aanvullende diensten om er zeker van te zijn dat je het aanbod kiest dat het beste past bij je persoonlijke behoeften en doelen. Het vergelijken van de voorwaarden van verschillende aanbieders en contracten kan je helpen de beste keuze te maken.

Hier zijn onze tips waarmee potentiële klanten van woningkredieten en spaarplannen rekening moeten houden voordat ze een contract ondertekenen:

 • Informeer naar de vergoedingenstructuur van de aanbieder en neem dit mee in je kostenberekening.
 • Vergelijk de aanbiedingen en voorwaarden van verschillende providers om er zeker van te zijn dat je de beste deal krijgt voor jouw behoeften