Zelfonthulling voor de bank: Huis en flat kopen – Sparkasse, Volksbank & Co.

Zelfonthulling – U wilt uw eerste appartement of uw eerste huis kopen en de bank wil van u een zelfonthulling? Leer hier wat een self-disclosure is, wat erin staat en download een gratis PDF-sjabloon dat u kunt gebruiken om uw bank te overtuigen!

Zelfonthulling voor banken: Onroerend goed financiering

Of het nu Deutsche Bank, Volksbank of Sparkasse is, banken hebben onderpand nodig voor vastgoedfinanciering. Hoe meer onderpand u kunt bieden, hoe minder risico er voor de bank is. Om de bankiers in staat te stellen uw financiële situatie te beoordelen, is er de zelfonthulling.

Een zelfonthulling heeft geen vaste vorm. Dat betekent dat u online verschillende sjablonen zult vinden.

Lukinski Villas

Germany - Spain - USA

Bron: Immobilien-Erfahrung.de

Wat is de zelfonthulling?

In de zelfopenbaarmaking worden uw persoonlijke gegevens, uw maandelijkse inkomsten en uitgaven, alsmede uw bezittingen en schulden vermeld. Uw nettowaarde (inkomsten en activa tegenover uitgaven en passiva) moet positief zijn. Dit overschot is uw financiële armslag voor het condominium of uw nieuwe huis.

In ons artikel Een flat kopen“, hebben wij het hele proces van het kopen van een flat uitgelegd. Vandaag willen we nader ingaan op wat er in een zelfonthullingsformulier moet staan. Want, en dat is belangrijk, zodra u de documenten bij uw bank inlevert, moet alles juist en volledig zijn.

Laten we nu de zelfonthulling in detail bekijken.

Wat zegt de zelfonthulling?

 • Beknopte samenvatting van het financieringsverzoek
 • Persoonsgegevens van u als aanvrager, indien van toepassing ook van de medeaanvrager (bijv. uw partner)
 • Maandelijkse balans: inkomsten en uitgaven
 • Balans: activa en schulden (passiva)
 • Financieringsvoorwaarden in detail (eigendom, financieringsstructuur, bedrag van de lening)
 • Toestemming Schufa informatie
 • Toestemming Gegevensbescherming

Gratis te downloaden: PDF en Word sjabloon

Zelfonthulling als PDF en Word sjabloon:

Zelfonthulling: eenvoudig uitgelegd

Hoe werkt zelfonthulling, simpel uitgelegd? Hier zijn de antwoorden!

Beknopte samenvatting van het financieringsverzoek

Stap nummer één is een korte samenvatting van uw financieringsbehoeften. In het zelf-openbaarmakingsformulier verstrekt u de volgende informatie:

Persoonsgegevens van u als aanvrager, indien van toepassing ook met aanvrager (bijv. uw partner)

Na het korte overzicht in de eerste stap, is de tweede stap het invoeren van persoonlijke gegevens. Zeer elementaire informatie, naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat, enz. Ofwel u alleen als aanvrager, ofwel samen met een tweede persoon, bv. een partner of een familielid, de zogenaamde medeaanvrager.

Maandelijkse balans: inkomsten en uitgaven

Stap 3 heeft betrekking op uw maandelijkse inkomsten en uw maandelijkse uitgaven. Als u uw maandelijkse inkomsten en uitgaven vergelijkt, zou u een overschot moeten hebben. Of simpel gezegd, je verdient meer dan je uitgeeft.

Dit overschot is de manoeuvreerruimte voor uw vastgoedfinanciering, of de latere maandelijkse aflossing.

Dit maandelijkse overzicht wordt aangevuld met uw vermogen.

Het inkomen omvat:

 • Loon/salaris (netto)
 • Terugkerende maandelijkse variabele inkomsten
 • Inkomsten uit zelfstandige bedrijfsuitoefening
 • Pensioenen
 • Huuropbrengsten (koud)
 • Kinderbijslag
 • Onderhoud
 • Overige inkomsten

Uw uitgaven omvatten:

 • Huisvestingskosten; huur of lening en vraag: Is niet van toepassing in de toekomst ja / nee?
 • Ziektekostenverzekering
 • Andere verzekeringen (pensioenen, bouwkassen, levensverzekeringen, enz.)
 • Kosten van levensonderhoud
 • Leningen
 • Leasing
 • Passiva
 • Onderhoudsverplichtingen
 • Overige uitgaven

Balans: activa en schulden (passiva)

In de vierde stap vergelijkt u uw bezittingen en uw schulden. Uw vermogen omvat elk eenvoudig spaarboekje, maar ook effecten en onroerend goed, als u dat al bezit.

Uw credits omvatten:

 • Bank- en spaardeposito’s
 • Effecten (marktwaarde)
 • Verzekering (afkoopwaarde)
 • Onroerende activa
 • Opbouw van een spaarsaldo
 • Overige activa

Uw passiva (schulden) omvatten:

 • Bank-, afbetalings- en leaseleningen
 • Garanties
 • Overige passiva

Financieringsvoorwaarden in detail (eigendom, financieringsstructuur, bedrag van de lening)

Stap 5 in de self-disclosure is een gedetailleerde beschrijving van uw financieringsbehoeften. In detail gaat het om het te financieren onroerend goed, de financieringsstructuur en het bedrag van de lening.

Lees er hier meer over (extern):

Toestemming Schufa informatie

In stap nummer zes geeft u Schufa toestemming om informatie over u te verkrijgen. Als je nog niet van Schufa gehoord hebt, hier is een korte uitleg!

Wat is Schufa? Schufa is als het ware een grote kaart die informatie over consumenten verzamelt. Dit omvat persoonsgegevens, lopende leningen, leasingcontracten, alsook de algemene betalingsmoraal en de kredietwaardigheid van individuele consumenten.

De contractuele partners hebben te allen tijde toegang tot de gegevensbestanden en kunnen zo snel kredietwaardigheidscontroles uitvoeren.

Dus wanneer banken om een Schufa rapport vragen, is dat een normaal proces. Daarom geef je al je toestemming in de zelfonthulling.

Tip! Eén keer per jaar krijg je deze zelfbevlekking gratis:

Bewijs van inkomen

In de laatste stap van de zelfonthulling verzamelt u bewijzen van uw inkomen. Als u in loondienst bent, moet u een bewijs van inkomen overleggen; als u zelfstandige bent, moet u uw belastingaangiften overleggen.

Documenten voor werknemers:

 • Laatste 3 loonstroken
 • Loonstaat van december, vorig jaar
 • Laatste belastingaanslag
 • Indien onroerend goed, ook aangifte inkomstenbelasting
 • Kopie van identiteitskaart
 • Schufa zelfonthulling

Documenten voor zelfstandigen:

 • Laatste 3 belastingaanslagen
 • Laatste 3 belastingaangiften / balansen
 • Lopende BWA (analyse van het bedrijfsbeheer)
 • Kopie van identiteitskaart
 • Schufa zelfonthulling

Klaar! Zelfonthulling klaar voor de bank

Dat is het. Hiermee hebt u uw zelfonthulling voor de bank afgerond met uw financieringsaanvraag.

Hier is weer de gratis download van de sjablonen

Je eerste flat kopen: zo doe je dat

Uw eigen flat kopen – Zodra u uw eerste eigen flat betrekt, is het voor de meeste mensen huur, huur, huur. Elke maand gaat u vele uren werken om het grootste deel ervan te besteden aan de volgende huur die aan het begin van de maand verschuldigd is. Het is geen wonder dat veel jongeren zo snel mogelijk beginnen na te denken over het kopen van een flatgebouw.