Bouwjaar en staat van onroerend goed: gebreken, schade & co. – checklist

Bouwjaar en staat van het onroerend goed – U wilt investeren in een oud gebouw? Dan moet u een paar dingen overwegen alvorens te kopen. Oude eigendommen hebben enkele voordelen, maar ook nadelen. Wij hebben een kort overzicht gemaakt van alle feiten over de verschillende bouwjaren in vergelijking.

Oude eigenschappen: Verouderende eigenschappen

De ouderdom van een woning is een doorslaggevende factor bij de aankoop van een onroerend goed. Maar wat zijn de verschillen en gebreken afhankelijk van de ouderdom en het bouwjaar van een woning? Is het de moeite waard om te investeren in een verouderd huis of appartement?

Aankoopprijs en teruggave

Oudere eigendommen hebben vaak een lagere aankoopprijs en dus lagere bijkomende aankoopkosten. Dit betekent dat het rendement op de investering aanzienlijk hoger is dan bij nieuwere huizen met een hoge aankoopprijs.

Lukinski Villas

Germany - Spain - USA

Onderhoudskosten en defecten

Door de ouderdom van het pand zijn de exploitatiekosten aanzienlijk hoger. Verschillende bouwjaren hebben verschillende gebreken, waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de technische inspectie van een woning. Hoe beter de locatie waar u koopt, hoe ouder de woning kan zijn.

Voor- en nadelen

Hier volgt een kort overzicht van de voor- en nadelen van het kopen van een oud pand!

Voordelen:

 • Gunstige aankoopprijs, beter rendement
 • Kosten zijn berekenbaar als gebreken bekend zijn
 • Ligging in rijpe infrastructuur

Nadelen:

 • Hogere kosten voor onderhoud
 • Mogelijke verborgen gebreken

Bestaande eigenschappen: Typische gebreken

De nadelen van het kopen van een bestaande woning zijn onder meer het optreden van mogelijke gebreken. Over het algemeen gaat het om schimmel, waterschade, ongedierteplagen of droogrot.

Hier volgt een kort overzicht van typische beschadigingen en defecten:

 • Gebouw: scheuren in het pleisterwerk of metselwerk, schimmel
 • Gebouwdiensten: isolatie van waterleidingen, soms nog loden leiding in gebruik
 • Elektrotechniek: Te weinig stopcontacten in de kamers of te dunne kabels volgens de oude normen.
 • Dak: ontbrekende en afgegleden dakpannen (vocht dringt door) of schimmelaantasting.
 • Lekken: ramen, kelder en dak

Checklist 1900-1999: Defecten, Schade & Co.

Hier vindt u een lijst van oude gebouwen van 1900 tot 1999 en welke typische gebreken en beschadigingen zij hebben.

Bestaande eigendommen tot 1900

Woningen gebouwd voor 1900 zijn nu meer dan 120 jaar oud! Het hoeft niet te verbazen dat deze eigendommen gebreken vertonen. Het weer, de weersomstandigheden en dergelijke hebben hier een grote invloed. Maar ook de elektrische en sanitaire installaties kunnen verouderd zijn en dringend aan vervanging toe zijn. Hier vindt u een overzicht van de mogelijke gebreken:

Gevel, isolatie, dak en kelder:

 • Scheuren in pleisterwerk en metselwerk
 • Niet-bestaande thermische isolatie (energie-efficiëntieprobleem)
 • Ramen met enkel glas
 • Geen geluidsisolatie

Loodgieterij en elektra:

 • Vochtige kelders en zolders
 • Loden leidingen als waterleiding (Niet langer toegestaan!)
 • Verouderd elektronisch systeem

Bestaande eigendommen 1900 – 1939

Woningen in deze jaren hebben ook bepaalde gebreken. Hier is een overzicht.

 • Ontbrekende onderlagen in het dak
 • Vochtigheid in het dak en de kelder
 • Sponzenaantasting van houten balken in plafonds
 • Gebreken aan de buitenmuren ten gevolge van te dunne constructies
 • Condensatieproblemen en schimmel
 • Gebrek aan brandbeveiliging
 • Loden leidingen als watervoorziening

Bestaand onroerend goed 1939 – 1945

Deze jaren worden in Duitsland als zeer bewogen beschouwd. Politieke veranderingen en de Tweede Wereldoorlog eisten hun tol van het bouwweefsel, met als gevolg dat er zeer weinig nieuwbouw plaatsvond.

Overzicht van de tekortkomingen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog:

 • Ernstig tekort aan bouwmaterialen
 • Bouwpuin en divers geworden bouwmateriaal
 • Aantasting door ongedierte door verkeerd bouwmateriaal
 • Snel bouwen kan ook statische problemen veroorzaken
 • Scheuren in het pleisterwerk of metselwerk
 • Buiten en binnen, dunne muren
 • Lekkende gasleidingen
 • Gebrek aan brandbeveiliging

Portefeuille eigendommen 1945 – 1959

Woningen die in de naoorlogse periode van 1945 tot 1959 zijn gebouwd, vertonen ook enkele gebreken als gevolg van de moeilijke situatie waarin Duitsland verkeerde.

 • Loodbuizen nog in gebruik (steeds meer stalen buizen)
 • Gebruik van twijfelachtige bouwmaterialen zoals asbest en loodverf
 • Gebrek aan brandbeveiliging (toegang brandweer, branddeuren)
 • Gasleidingen lekken
 • Ongedierte in de houten plafonds
 • Slechte geluidsisolatie (dunne muren en houten vloeren)
 • Ook hier, scheuren in het pleisterwerk of metselwerk

Bestaande eigendommen 1959 – 1969

Terwijl de lijsten van gebreken van eigendommen vóór 1960 nog betrekkelijk lang waren, zijn de punten op de controlelijst voor de bouw na 1960 al aanzienlijk korter. Hier is een kort overzicht:

 • Enkele beglazing
 • Betrokken bouwmaterialen (teerhoudende parketlijm)
 • Isolatie schadelijk voor de gezondheid (te korte vezels)
 • Dakspanten niet geïsoleerd
 • Betonschade aan balkons en loggia’s

Portefeuille eigendommen 1969 – 1979

Vanaf 1970 konden door de invoering van specificaties voor geluidsisolatie en isolatie nog meer gebreken van de lijst worden geschrapt. Er was ook een revolutie op het gebied van waterleidingen en efficiëntie van gebouwen.

Hier volgt een kort overzicht van de resterende tekortkomingen:

 • Beton als bouwmateriaal met moeilijkheden in koude / vochtige omstandigheden
 • Al, vaak aan renovatie toe (balkons, oude waterleidingen, verwarmingssystemen).
 • Teerhoudende parketlijmen waren nog in gebruik
 • Centrale verwarming (bouwjaar vóór ’85 moet worden vervangen)

Portefeuille eigendommen 1979 – 1999

Hier vindt u vaak een zeer solide voorraad van gebruikte bouwmaterialen die niet vervangen hoeven te worden.

Dit zijn slechts de weinige tekortkomingen die er nog zijn:

 • Aansluitingen en beëindigingen voor platte daken
 • Centrale verwarming (bouwjaar vóór ’85 moet worden vervangen)
 • Aankomend onderhoud in zicht
 • Zwakke isolatie

Meer over het onderwerp bouwgebreken/ Immobilien-Erfahrung.de

Bestaand of nieuw gebouw: aankoopprijs, opbrengst & Co.

Bij de aankoop van een appartement stelt men zich niet alleen de vraag of het gaat om een eigen woning of een investering in kapitaal en rendement of een beleggingspand, maar ook of men moet investeren in bestaande bouw of in nieuwbouw. Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. In dit artikel zult u te weten komen wat dat zijn.

Kopen gehuurd of ongehuurd

Verhuurd of onverhuurd kopen – dat is een van de vragen die u zich moet stellen wanneer u onroerend goed koopt. In principe ligt het verschil in de vraag of u uw onroerend goed wilt kopen voor eigen gebruik of als investering. Hier hebben wij alle voor- en nadelen van het kopen van gehuurd en ongehuurd onroerend goed voor u op een rijtje gezet!