Een huis kopen – alle belangrijke feiten, van de verklaring van erfrecht tot de bijkomende kosten

Een huis kopen – de droom om je eigen huis te bezitten, zelfstandig te wonen binnen je eigen vier muren, alles zelf te kunnen ontwerpen en in te richten volgens je individuele wensen. Maar deze dromen zijn niet het einde van het verhaal, want er komt nog veel meer kijken bij het kopen van een huis. Er is nog een lange weg te gaan om het doel te bereiken, namelijk achterover te kunnen leunen, te ontspannen en te genieten van het leven in je eigen tuin. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, vindt u hier de beste tips en trucs over waar u op moet letten bij het kopen van een huis en welke valkuilen u kunt vermijden.

Een huis kopen – makelaar, commissie & leningen

Wanneer u voor het eerst overweegt een woning te kopen, rijzen onmiddellijk veel vragen. Wat is de beste manier om verder te gaan? Heb ik een makelaar nodig of moet ik zelf op zoek gaan? Hoe groot moet het huis zijn, hoeveel vierkante meter en hoeveel kamers heeft het nodig? Op welk gebied moet ik zoeken en vooral, hoeveel budget heb ik nodig? Wij zullen nu al deze vragen tot op de bodem uitzoeken.

Meer informatie over het kopen van een huis bij IHV!

Vereisten – de weg naar uw droomhuis

In de eerste stap op weg naar uw droomhuis moet u eerst nagaan welke eisen u aan uw eigen huis stelt. Hoeveel kamers heeft u nodig en hoeveel vierkante meter zou uw huis en woning idealiter moeten hebben? Natuurlijk moeten zij ook duidelijk weten naar welk gebied zij willen verhuizen en hun behoeften daarop afstemmen. Een huis in een stad zal duurder zijn dan een huis in een buitenwijk of op het platteland. Moet er een school in de buurt zijn of moet een supermarkt op loopafstand zijn. Wilt u een tuin of een kindvriendelijke omgeving. Natuurlijk moet u ook denken aan de buitenkant van uw woning. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde stijl van huis, moet het huis moderner of meer Scandinavisch zijn? Zodra u deze basisvragen hebt beantwoord en weet hoe u wilt dat uw droomhuis eruitziet, kunt u overgaan tot stap 2.

Financiële planning – financieringsopties en -vereisten

Financiële planning is een belangrijk onderdeel van de weg naar het bezitten van een eigen huis, omdat bouwfinanciering en leningen een grote verbintenis zijn die enkele tientallen jaren kan duren. Wie overweegt een onroerend goed te kopen, moet dus eerst zijn eigen financiële middelen nagaan. Dit houdt bijvoorbeeld in of er reeds onroerend goed of een bouwspaarcontract beschikbaar is en hoeveel dat is. U moet ook nagaan welke fondsen daadwerkelijk op korte termijn kunnen worden opgenomen. Om een lening bij een bank te kunnen krijgen, wordt aanbevolen dat u ten minste 10-20% van het vereiste bedrag (aankoopsom en bijkomende aankoopkosten) als eigen vermogen heeft. Hoe hoger het eigen vermogen, hoe beter.

Fragrance Tip!

FragranceTip.com by FIV

Natuurlijk spelen ook persoonlijke omstandigheden een rol bij financiële veerkracht. Daartoe behoren bijvoorbeeld gezinsplanning en kinderwens, de arbeidssituatie van de partners en, uiteraard, de burgerlijke staat. Het is van belang na te gaan of er voor de komende jaren belangrijke financieringen zijn gepland en hoe dit de financiële situatie zal beïnvloeden. Het is ook belangrijk de permanente uitgaven te bepalen om ze in de planning te kunnen opnemen. Het gaat hierbij om vaste kosten zoals verzekeringen en bijkomende kosten, maar ook om vakanties, de aanschaf van een auto of voorzieningen voor financiële zekerheid.

Het volgende belangrijke punt is de aflossingsperiode, want men moet bedenken hoe lang men een aflossing wil doen en dus hoe lang men schulden wil hebben. Aanbevolen wordt de financiering zo te plannen dat de debiteuren tegen de leeftijd van 60 jaar schuldenvrij zijn. Dit hangt echter ook af van hoe hoog het aflossingspercentage kan zijn. Hoe korter de aflossingsperiode, hoe hoger de aflossing, maar kortere leningperiodes hebben ook iets lagere rentetarieven. Als vuistregel geldt dat bij een aflossingspercentage van twee procent, de aflossingsperiode ongeveer dertig jaar bedraagt.

Zodra deze vragen zijn beantwoord, is het tijd om de documenten voor de banken samen te stellen, want zij hebben veel verschillende documenten nodig om überhaupt een offerte te kunnen aanvragen. Deze documenten omvatten maandelijkse inkomsten, zoals blijkt uit de aanslag inkomstenbelasting, alsmede een lijst van regelmatige uitgaven en vlottende activa. In dit stadium moet u ook reeds beschikken over een aankoopobject en, in het beste geval, kostenramingen, want hoe nauwkeuriger en vollediger de documenten zijn die u indient, hoe sneller en beter de bank een offerte kan opstellen. Vergelijk veel verschillende offertes van verschillende kredietinstellingen, want er kunnen veel verschillen zijn en zo kunt u de beste offerte voor uw project vinden.

Zoeken – Makelaar, Geduld en Advertenties

Er zijn veel verschillende manieren om het zoeken naar een huis te benaderen. Natuurlijk heeft een makelaar veel voordelen, want hij of zij begeleidt u van begin tot eind bij uw zoektocht, kent insider-tips en kan u helpen bij uw beslissing. Als u echter liever zelf op zoek gaat, zijn er veel online portalen, zoals “Immonet” of “Immobilienscout24”, waar u een grote selectie van eigendommen kunt bekijken. Laat uw vrienden en kennissen weten dat u op zoek bent naar een huis, want via contacten kan veel gebeuren. Bij het bezichtigen van een woning zijn er een paar dingen die u in gedachten moet houden om zoveel mogelijk informatie over de woning te verzamelen. In de eerste plaats moet u alleen bij daglicht kijkafspraken maken, zodat u gebreken en defecten veel beter kunt zien dan bij kunstlicht. Kijk goed naar de omgeving en let op mogelijk lawaai, stank en de parkeersituatie. De infrastructuur rond het pand moet ook zorgvuldig worden onderzocht om te vergelijken of deze aan hun eisen voldoet. Praten met de buren kan ook nuttige informatie aan het licht brengen.

Bij het pand zelf moeten zij aandacht besteden aan de toestand van de gevel, het dak en de zolder, alsmede de kelderruimten en de ramen. Watervlekken op muren en plafonds, verouderde ramen met slechte isolatie of een lekkend dak kunnen tijdens deze observaties worden ontdekt. Neem foto’s van de woning en eventuele defecte gebieden. Natuurlijk komt u uit het exposé veel over het pand te weten, maar niet alle vragen worden hier beantwoord. Maak dus een lijst met vragen, zodat u tijdens de bezichtiging zoveel mogelijk over het pand te weten komt. Mogelijke vragen zouden bijvoorbeeld de volgende kunnen zijn:

 • Moeten er renovaties of opknapbeurten worden uitgevoerd?
 • Wat is de staat van het dak en de ramen?
 • Welke verwarming heeft het huis, hoe oud is het en welke isolatie heeft het huis?
 • Het energiecertificaat is hier altijd nuttig, dus vraag er uitdrukkelijk naar.
 • De plattegrond met tekening van de dragende muren om een eventuele verbouwing te kunnen plannen.
 • De staat van de bedrijfskosten
 • Controleer bijvoorbeeld de lichtinval en de windrichtingen om na te gaan wanneer de zon in de tuin schijnt.
 • Vraag hen naar de reden van de verkoop en de duur van de leegstand
 • Blijven inrichtingen zoals de keuken, kasten, enz. in het huis en moeten die worden overgenomen?
 • Bezoek verschillende eigendommen om een selectie te maken en om verschillende aanbiedingen te kunnen zien. Als u twijfelt, zoals bij vochtige muren en dergelijke, is het beter een deskundige te raadplegen en hem het geheel te laten beoordelen.

Juridische grondbeginselen – koopovereenkomst, kadastrale inschrijving & Co.

Om een huis te kunnen kopen, moeten wettelijke procedures worden gevolgd en moeten vele normen in acht worden genomen. Om dit correct te doen en de verkoop van het huis wettig te maken, moet een aantal zaken in acht worden genomen.

Veel nuttige tips over de juridische grondbeginselen bij de verkoop van een huis!

Notariële vastlegging van een koopcontract – de notaris helpt bij de kadastrale registratie en meer

De koopovereenkomst voldoet aan de norm dat volgens § 311b BGB een notariële verklaring aanwezig moet zijn indien de eigendom van een stuk grond of met grond gelijk te stellen rechten wordt overgedragen. De eigendomsoverdracht is echter niet geldig na ondertekening en notariële akte, maar pas na inschrijving in het kadaster.
Eerst stelde een notaris een ontwerp-verkoopcontract op dat voor beide partijen geschikt moest zijn. Dit wordt enige tijd voor de ondertekening afgerond, zodat beide partijen het kunnen controleren. Tijdens de notarisvergadering leest de notaris het contract nogmaals voor en kunnen beide partijen vragen stellen. De notaris informeert ook over de gevolgen van de verkoop van het huis en legt de verdere stappen van de eigendomsoverdracht uit.

Tot de inschrijving in het kadaster wordt de aanspraak van de koper op het onroerend goed gewaarborgd door de inschrijving van een zogenaamde prioritaire kennisgeving van overdracht in het kadaster. Dit zorgt ervoor dat de eigendomsoverdracht van het onroerend goed veilig kan worden uitgevoerd. De overdracht van eigendom in het kadaster wordt pas door de notaris ingeleid wanneer de koopprijs volledig is overgemaakt. Het belastingkantoor moet ook met een goedkeuringscertificaat bevestigen dat de koper de overdrachtsbelasting heeft betaald. Het tijdstip waarop het goed aan de koper wordt overgedragen, d.w.z. de “economische overdracht”, wordt eveneens in de notariële akte bepaald. Vanaf dat moment draagt de koper alle kosten en is hij aansprakelijk voor het eigendom. Hij is echter pas de definitieve eigenaar wanneer de eigendomsoverdracht is voltooid en zijn naam in het kadaster is ingeschreven.

Overdracht van eigendom – van verkoper naar koper

Door het sluiten van het koopcontract gaat niet alleen de eigendom van een onroerend goed over op de koper, maar hij of zij neemt ook alle risico’s, belastingen en lasten op zich die aan de eigendom van het onroerend goed verbonden zijn. Hierdoor kan de nieuwe eigenaar met het eigendom doen wat hij of zij wil. De overdracht van bezit is nauwkeurig in datum omschreven en staat volledig los van de inschrijving van de nieuwe eigenaar in het kadaster, d.w.z. de overdracht van eigendom.

Bouwgeld & kosten – wat u moet betalen als u een huis koopt

Nadat u hebt besloten uw droomhuis te kopen, rijst de vraag naar de juiste financiering. Hier moet u zich informeren over alle opties, want u zult de komende jaren moeten leven met de beslissing over de financiering. Vooral voor onervaren mensen is het kopen van een woning een grote stap, en daarom moet u er vooral zeker van zijn dat u de juiste aanbieding vindt.

Leer meer over het onderwerp bouwgeld!

Geld opbouwen – 6 tips voor een succesvolle financiering

 • Tip 1 – Bepaal uw uitgangssituatie

  Voordat u met uw zoektocht begint, moet u uw budget en uw eisen in detail bepalen. Dit omvat de woonruimte, het aantal kamers, de constructie en de inrichting, de locatie, de architectuur, het plaatselijk vervoer en de afstand tot belangrijke plaatsen zoals de werkplek of scholen. Zodra u zeker bent van uw behoeften, moet u uw budget verduidelijken. Hoeveel eigen vermogen kunt u bijeenbrengen? Het is ook belangrijk om de maximale toekomstige maandelijkse kosten te bepalen en hoeveel u zich werkelijk kunt veroorloven. Vergelijk hiertoe uw huidige maandelijkse vaste kosten en uitgaven. Zodra u een overzicht hebt gemaakt, hebt u een ruw idee van waar u naar kunt zoeken.

 • Tip 2 – Betrek ook de aflossing van de hoofdsom

  Huur en rente zijn reële kosten, maar met een aflossing wordt het geld gebruikt als een soort spaarplan op afbetaling. Dit betekent dat uw leenschuld afneemt terwijl uw netto-activa toenemen. U moet dus ook de aflossing die u elke maand op de lening moet doen, in uw berekeningen opnemen. Denk na over hoeveel jaar u de schuld afbetaald wilt hebben en reken met deze waarde. Vergeet niet dat de huur die u elke maand betaalt geen waarde-investering is, terwijl de aflossing toch elke maand uw nettowaarde zal verhogen.

 • Tip 3 – Vergelijk zo veel mogelijk aanbiedingen

  Hoe meer offertes u aanvraagt en vergelijkt, hoe meer keuze u hebt en hoe groter de kans dat u uw droomhuis vindt. Wees niet bang om uitgebreid te zoeken en veel eigendommen te bekijken. Zoek niet alleen op onroerend goed portals maar ook in kranten, vraag het uw vrienden en kennissen en houd altijd uw ogen open. De moeite die u in uw zoektocht steekt, zal u op lange termijn zeker lonen.

 • Tip 4 – Kies voor financiering op lange termijn

  Het belangrijkste bij langetermijnfinanciering is dat u de lage rente zo lang mogelijk vasthoudt. Bij voorkeur voor de komende 15 jaar of langer. Dit garandeert u een solide aflossingspercentage. Gebruik, afhankelijk van de aankoopprijs, 20% eigen vermogen of minder en kies voor een klassieke annuïteitenlening. Het terugbetalingspercentage voor deze lening moet ongeveer 2% bedragen. Als het hoger is, zal uw rendement ook hoger zijn in geval van inflatie. Is het lager, dan voldoet u echter niet aan het bepaalde aflossingsbedrag dat u nodig hebt om niet in moeilijkheden te komen met een vervolgfinanciering. Indien u ook een andere lening neemt, zoals een gesubsidieerde lening, moeten de voorwaarden overeenstemmen, anders dreigt u bij verkoop boetes te krijgen voor vervroegde aflossing.

 • Tip 5 – Vraag verschillende financieringsaanbiedingen

  Het is natuurlijk het gemakkelijkst en het eenvoudigst om de lening gewoon bij uw bank af te sluiten en de financiering via haar te regelen. Er zijn echter grote verschillen in de financieringsaanbiedingen van de verschillende banken. Vraag daarom ten minste twee verschillende offertes aan, zo niet meer, om uit te zoeken welke bank u de eerlijkste en beste voorwaarden biedt. Verlies nooit uit het oog dat het om een lening op lange termijn gaat, zodat een rentebesparing van 0,2% per jaar voor u een groot verschil kan maken.

 • Tip 6 – Schroom niet om schulden te maken

  Schulden maken is een grote beslissing, maar als u een ‘goede schuld’ kiest, wint u er uiteindelijk geld mee. Woningfinanciering is een van deze “goede scholen” omdat u bespaart op woonlasten en u goed beschermt tegen inflatie. Uiteindelijk wint u aan reële rijkdom en verliest u niets, zoals bij een belegging in consumptiegoederen. Daarom moet u niet te snel aflossen en vasthouden aan een eerste aflossing van 2% en een looptijd van 15 jaar. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken over stijgende rentevoeten.

Vervolglening – schuldherschikking en langetermijnplanning

Bij financiering is het belangrijk dat u aan uw bank bewijst dat u een toekomstige lener bent. Voor kredietnemers die reeds verscheidene jaren hebben bewezen dat zij in staat zijn de lening volgens het contract af te lossen, bieden de banken graag betere voorwaarden aan. In het begin van een lening bestaat een groot deel van de maandelijkse aflossing meestal uit rente, en pas in de loop van de tijd neemt het aandeel van de aflossing toe. In het geval van een schuldsanering is een deel van de lening meestal al terugbetaald. Voor de banken betekent dit dat de loan-to-value ratio lager is dan bij een eerste lening en ook dat er minder advies nodig is, omdat de klanten al weten hoe financiering werkt en wat er van hen wordt verwacht. Dit betekent dat de bank minder werk heeft met de klant, waardoor de offerte gemakkelijker kan worden opgesteld en minder tijd in beslag neemt.

De banken hebben dus goede redenen om schuldsaneerders het hof te maken, omdat zij daar voordelen uit kunnen halen. Maar herschikking is vaak ook gunstiger voor kredietnemers. Afhankelijk van de situatie op de financiële markt kunnen de rentevoeten zo gunstig zijn dat het voor u meer loont een oude lening te herschikken dan verder af te lossen tegen de oude voorwaarden. De rentevoeten zijn vandaag vaak beter dan toen u de lening aanging. Als u verwacht dat de rente in de toekomst zal stijgen, is het raadzaam te kiezen voor een lange rentevaste periode en een goede rentevoet te verzekeren. Op die manier kunt u een snelle aanpassing van de rentevoeten bewerkstelligen als u de oude lening voortijdig beëindigt.

Als u alles goed wilt doen, begin dan vandaag nog na te denken over hoe u de herschikking van uw lening over een paar jaar wilt aanpakken om een goede vervolgfinanciering te krijgen. Deze zijn nog meer de moeite waard als de aanbieders de kosten van de schuldsanering voor de kredietnemer op zich nemen.

Servicekosten – verborgen kosten bij de aankoop van onroerend goed

Wanneer een koopcontract wordt getekend, is de financiering al rond. De extra kosten worden echter vaak onderschat. De rekeningen van de makelaar, de notaris, het kadaster en het belastingkantoor komen zodra de lening is vastgelegd. Daarom wordt de lening vaak te laag vastgesteld. Minstens 20 % van de bijkomende bouwkosten moeten in de lening worden opgenomen naast de aankoopprijs en zijn vrij realistisch. Het overzicht toont de 4 grootste extra kosten die u kunt verwachten als u een huis koopt.

Kosten – Notarisatie van het koopcontract

De kosten voor de notarisafspraak zijn waarschijnlijk een van de grootste posten in de bijkomende kosten voor het kopen van een huis. Hoewel de notariskosten vast zijn en er in geen enkele richting van mogen afwijken, zijn ze ook vrij hoog. Als vuistregel geldt dat ongeveer 1,5% van de aankoopprijs vastligt – en dat is alleen voor het tekenen van het koopcontract. Dus als u een onroerend goed koopt met een koopprijs van 100.000 euro, zijn er kosten voor de notaris van 1.500 euro, die de koper meestal moet betalen. De exacte honoraria voor notarissen in Duitsland zijn vermeld in de tarieflijst voor notarissen, maar kunnen ook online worden berekend.

Belastingen – overdrachtsbelasting voor het belastingkantoor

Zodra het contract bij de notaris is ondertekend en de koopovereenkomst notarieel is verleden, ontvangt de koper post van het belastingkantoor. Vervolgens moet de koper de overdrachtsbelasting betalen. Deze belasting varieert enigszins. In Duitsland is dit gewoonlijk 3,5% van de aankoopprijs van het onroerend goed. In sommige deelstaten, zoals Hamburg, Berlijn en Saksen-Anhalt, bedraagt zij echter 4,5% van de aankoopprijs. Dus voor een aankoopprijs van bijvoorbeeld 100.000 euro betaalt u nog eens 3500 / 4500 euro aan overdrachtsbelasting. Deze schuld moet onmiddellijk worden betaald, want pas wanneer het belastingkantoor het bedrag heeft ontvangen, geeft het de zogenaamde verklaring van inklaring af. Dit is verplicht voor de inschrijving van de nieuwe eigenaar in het kadaster. Dit wordt geregeld door het kadaster en ook hiervoor worden kosten in rekening gebracht, maar deze zijn relatief laag.

Commissie – makelaars berekenen uw deel

Indien u een onroerend goed of een stuk grond koopt via een makelaar, moet u uiteraard de commissie van de makelaar opnemen in de totale berekening. In de regel ontvangt u de factuur van de makelaar direct nadat de akte bij de notaris is verleden. De hoogte van de provisie varieert en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de regio. Het varieert gewoonlijk tussen vier en zes procent van de aankoopprijs van het onroerend goed. Voor een koopprijs van 100.000 euro betaalt u dus tussen 4.000 en 6.000 euro alleen al voor de makelaar. Het is echter belangrijk te weten dat het de moeite loont te onderhandelen over de makelaarscommissie, omdat bekend is dat deze gepaard gaat met een grote marge. Een aanbevolen totale provisie van 3,48 procent inclusief BTW is een aanbevelenswaardige en realistische waarde.

Voordelen & nadelen – aankoop onroerend goed

Het kopen van onroerend goed heeft ook voor- en nadelen. Afhankelijk van de individuele levenssituatie zijn verschillende scenario’s meer of minder mogelijk. Een huis kopen is echter altijd een grote investering en moet altijd goed doordacht zijn. Om u te helpen beslissen, zetten wij enkele voor- en nadelen van het kopen van onroerend goed op een rij.

Ontdek nog meer voor- en nadelen van het kopen van onroerend goed!

Voordelen: geen huur, veiligheid en je eigen vier muren

Het kopen van een huis kan veel voordelen bieden. Als u een huis koopt, woont u binnen uw eigen vier muren, bent u de baas over het huis en kunt u het naar eigen inzicht inrichten. Bovendien hoeft u geen maandelijkse huur te betalen en zolang de lening is afbetaald, hoeft u alleen maandelijks nutsvoorzieningen te betalen. Een huis biedt ook veel ruimte en, afhankelijk van uw levenssituatie, veel ruimte voor gezinsplanning en hobby’s. Bovendien kunt u te allen tijde wijzigingen in uw eigen huis aanbrengen als u dat wilt en hoeft u dat niet van tevoren met een verhuurder af te stemmen. Een ander voordeel is de zekerheid voor de oude dag, want zelfs als het pensioen niet zo groot is, kunt u in uw huis blijven wonen en hoeft u niet te verhuizen naar kleinere of goedkopere omstandigheden. Een huis maakt ook deel uit van de erfenis voor de volgende generatie en vertegenwoordigt een investering van waarde, omdat uitgegeven huurbedragen verloren gaan en niet kunnen worden doorgegeven aan de kinderen en kleinkinderen.

Nadelen: Schuldenlast en persoonlijke verantwoordelijkheid

De nadelen van het kopen van een huis zijn bijvoorbeeld de daarmee gepaard gaande schulden en het aangaan van een lening. U bent ook verantwoordelijk voor het onroerend goed vanaf het moment dat u het koopt en moet reparaties, veranderingen, enz. zelf laten uitvoeren. Bovendien hebben ze veel ruimte en oppervlak dat ook moet worden onderhouden en dus bijvoorbeeld werk in de tuin of het schoonmaken van het huis vereist en tijd kost. Bovendien zijn zij met een huis gebonden aan één plaats en kunnen zij niet zomaar naar een andere stad verhuizen of een tijdje in het buitenland gaan wonen, aangezien zij met de aankoop een verbintenis aangaan.

Huisformulieren in een oogopslag: Lijst

Op de vastgoedmarkt zijn er verschillende soorten constructies. Zowel op het gebied van flats als van huizen zijn er vele vormen en types volgens welke een woning wordt ontworpen. Deze zijn onderverdeeld in verschillende formaten. Wij hebben hier enkele van de meest voorkomende soorten huizen en flats op een rijtje gezet. U vindt meer informatie over het betrokken type onroerend goed in het desbetreffende artikel door op de desbetreffende link te klikken.

Overzicht van woningtypes: van bungalow tot landhuis tot prefab woning

Hier vindt u een lijst met een overzicht van alle gangbare huisvormen. Het gelinkte artikel geeft u meer informatie over de respectievelijke huisvorm, laat u kennis maken met kenmerken en definities, en u leert ook welk huistype geschikt is voor wie en waarom. Bovendien presenteren wij in de desbetreffende artikelen de voor- en nadelen van elk type woning.