Vastgoed & AI (kunstmatige intelligentie): Vandaag en de toekomst – Interview met Lukinski

Real Estate & AI (Artificial Intelligence) – Hoe ontstaat een villa en hoe zou deze tot stand komen als er kunstmatige intelligentie in het spel zou zijn. Het interview met Stephan Czaja van Lukinski geeft een overzicht van de stappen die komen kijken bij het plannen en visualiseren van villa’s en hun tijdlijn. Architecten maken meestal 3D-visualisaties om hun klanten een beter beeld te geven van hun ontwerp. Kunstmatige intelligentie (AI) kan het proces van 3D-visualisatie in de toekomst verbeteren door automatisering, personalisering, simulaties, meer efficiëntie en real-time updates. Andere mogelijke ontwikkelingen zijn automatisering van de planning, besturing van bouwmachines via AI, creatie van 4D-visualisaties en gepersonaliseerd advies via op AI gebaseerde tools. Een kijkje in het heden en de toekomst met AI!

Visualisatie van een villa: stap voor stap

FIV: Hoe lang duurt het voor een architect om een idee te visualiseren? Voorbeeld: Iemand wil een villa bouwen, bijvoorbeeld op Mallorca, Ibiza, Marbella. Welke stappen doorlopen opdrachtgever en architect tot de eerste visualisatie?

De tijd die een architect nodig heeft om een idee te visualiseren hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het project, de omvang van de planning, de beschikbaarheid van informatie en de ervaring van de architect. In het algemeen kunnen de volgende stappen van een architect worden verwacht bij het plannen van een villa:

Lukinski Villas

Germany - Spain - USA

 1. Vergadering met de bouwer
 2. Locatie- en terreinanalyse
 3. Conceptuele planning
 4. Opstellen van ontwerpplannen
 5. Creatie van 3D-visualisaties

Vergadering met de bouwer

De architect ontmoet de klant om zijn ideeën, behoeften en eisen voor het project te bespreken.

Locatie- en terreinanalyse

De architect onderzoekt het terrein waarop het gebouw moet worden gebouwd om inzicht te krijgen in de topografie, de oriëntatie en de specifieke kenmerken van het terrein. Hij/zij controleert ook de plaatselijke bouwvoorschriften en andere wettelijke vereisten.

Conceptuele planning

De architect maakt een concept op basis van de eisen van de opdrachtgever en de analyse van de locatie. Dit kan een eerste schets of tekening omvatten met de indeling, structuur, gevel en materialen van het gebouw.

Opstellen van ontwerpplannen

Zodra het concept is goedgekeurd, begint de architect met de gedetailleerde planning. Dit omvat de voorbereiding van ontwerpplannen die alle aspecten van het gebouw omvatten, waaronder de plattegrondindeling, de gevel, de bouwdetails en de materialen.

Creatie van 3D-visualisaties

De architect kan ook 3D-visualisaties maken om de klant een beter idee te geven van hoe het afgewerkte gebouw eruit zal zien. Deze visualisaties kunnen worden gemaakt met computersoftware of door middel van handtekeningen.

De tijd die elke stap in beslag neemt, hangt af van de complexiteit van het project en andere factoren. In het algemeen kan het echter enkele weken tot maanden duren om van de eerste ontmoeting met de klant tot de eerste visualisatie te komen.

Villa bouwen: 300 m² villa met zwembad & co.

FIV: Kunt u een voorbeeld tijdschema geven. Bijvoorbeeld voor een villa van 300m² met zwembad, etc.?

Wij doen dit graag, maar echt alleen als voorbeeld! Het schema zal variëren afhankelijk van de specifieke eisen van het project en de vaardigheden en ervaring van de architect. Dit zou een voorbeeld zijn als alles super ideaal verloopt.

Ontwerp en ontwerp

Week 1-2: Eerste ontmoeting met de klant, analyse van het terrein, bepaling van de eisen en behoeften van de klant. Week 3-4: Conceptuele planning, voorbereiding van schetsen en ontwerpen, bijeenkomsten met de klant om het concept te beoordelen en goed te keuren. Week 5-8: Voorbereiding van ontwerpplannen, inclusief plattegrondindeling, gevel, gebouwdetails en materialen. Inschakeling van specialisten voor bijvoorbeeld landschapsarchitectuur, bouwkunde, elektrotechniek, sanitair, enz.

Dan komt ongeveer in week 9-12: het maken van 3D-visualisaties om de bouwer een beter idee te geven van hoe het afgewerkte gebouw eruit zal zien.

Vergunningen en bouw

Week 13-16: Goedkeuring van het ontwerp door de opdrachtgever en indiening bij de bevoegde instanties voor een bouwvergunning. Het proces gaat verder in week 17-22: Na ontvangst van de vergunning begint de gedetailleerde planning en uitvoering. Dit omvat het opstellen van werkplannen, materiaallijsten en kostenramingen.

Week 23-30: Opstellen en aanvragen van offertes van verschillende aannemers en verkrijgen van aanbevelingen van professionals. Week 31-36: Selectie van aannemers en ondertekening van contracten. Start van het bouwproces en regelmatige beoordeling van de voortgang. Week 37-44: Bouw van het gebouw, inclusief funderingen, ruwbouw, dak, ramen, deuren, elektrische en loodgietersinstallaties, vloeren en gevels.

Last but not least, week 45-52: afrondende werkzaamheden zoals schilderwerk, installatie van keuken en sanitair, verlichting, enz. en ingebruikname van het zwembad en andere buitenfaciliteiten. Nu is er een jaar voorbij!

Het is belangrijk op te merken dat dit schema slechts een voorbeeld is en kan variëren afhankelijk van de eisen van het project. Ook kunnen onvoorziene gebeurtenissen zoals slecht weer of vertragingen in de levering van materialen het bouwproces vertragen.

Wie maakt een 3D model?

FIV: Wie maakt zo’n 3D-visualisatie, de architecten zelf?

Ja, architecten maken meestal zelf 3D-visualisaties van hun ontwerpen. Met moderne architectuursoftware, zoals SketchUp, Revit of ArchiCAD, kunnen architecten gedetailleerde 3D-modellen van hun ontwerpen maken en deze vanuit verschillende perspectieven bekijken. Deze software biedt ook de mogelijkheid om materialen, verlichting en schaduwen te simuleren om tot een realistische weergave van het gebouw te komen.

Als alternatief kunnen architecten ook gebruik maken van professionele 3D-visualisatiediensten die gespecialiseerd zijn in het maken van hoogwaardige 3D-visualisaties. Deze diensten maken vaak gebruik van speciale software en technologieën om realistische en gedetailleerde visualisaties te maken. De kosten voor dergelijke diensten kunnen echter hoger zijn dan het maken van de visualisatie door de architect zelf.

3D visualisatie: hoe werkt het?

FIV: Hoe lang duurt de visualisatie alleen al en welke stappen komen daarbij kijken?

De duur van de visualisatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het project, het detailniveau van de visualisatie, de gewenste kwaliteit en de ervaring van de architect of de dienstverlener op het gebied van visualisatie. In het algemeen kunnen de volgende stappen deel uitmaken van de creatie van een 3D-visualisatie:

 1. Modellering
 2. Texturering
 3. Verlichting
 4. Camera-instellingen
 5. Rendering
 6. Post-productie

Modellering

De architect of visualisatiedienstverlener maakt een 3D-model van het gebouw in architectuursoftware.

Texturering

De oppervlakken van het 3D-model zijn getextureerd met realistische materialen zoals beton, hout of glas.

Verlichting

De verlichting van de scène wordt ingesteld om een realistische weergave te bereiken. Dit kan betekenen het creëren van kunstlicht dat lijkt op de natuurlijke verlichting van het gebouw of het simuleren van de dag-nacht wisseling.

Camera-instellingen

De positie van de virtuele camera en de gezichtshoek worden bepaald om de perspectieven te creëren die de klant het mooist vindt.

Rendering

Het 3D-model wordt gerenderd, wat betekent dat het computerprogramma een fotorealistische versie met hoge resolutie van het 3D-model maakt.

Post-productie

De 3D-visualisatie wordt verder bewerkt met behulp van software, bijvoorbeeld om de achtergrond of de schaduw te verfijnen of het beeld te optimaliseren.

De duur van de visualisatie hangt af van de complexiteit van het project, het aantal vereiste perspectieven en de gedetailleerdheid van de visualisatie. In de regel duurt het maken van een hoogwaardige 3D-visualisatie enkele uren tot enkele dagen.

AI in de architectuur: de toekomst

FIV: Nu de grote vraag: Hoe kan / hoe zal AI (kunstmatige intelligentie) dit proces veranderen? In termen van 3D-visualisatie voor bouwers?

Kunstmatige intelligentie (AI) is al begonnen met het veranderen en verbeteren van het proces van 3D-visualisatie in de bouw. Hieronder volgen enkele manieren waarop AI het proces van 3D-visualisatie kan veranderen:

 1. Automatisering
 2. Personalisatie
 3. Simulaties
 4. Efficiëntieverhoging
 5. Realtime updates

Automatisering

Op AI gebaseerde software kan automatisch 3D-modellen genereren uit 2D-plannen en -tekeningen. Dit versnelt en vereenvoudigt het modelleerproces.

Personalisatie

AI kan ook de creatie van gepersonaliseerde 3D-visualisaties vergemakkelijken. De software kan 3D-visualisaties genereren die zijn afgestemd op individuele behoeften en vereisten op basis van de gegevens van de klant, zoals zijn ontwerpvoorkeuren en budget.

Simulaties

Op AI gebaseerde simulaties kunnen helpen om potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren en op te lossen. Simulaties kunnen bijvoorbeeld de effecten van natuurlijke elementen, zoals zonlicht en wind, op het gebouw voorspellen en zo de planning van ramen en deuren optimaliseren.

Efficiëntieverhoging

AI kan ook helpen om het hele ontwerp- en bouwproces efficiënter te maken. Door het gebruik van AI kunnen architecten en ingenieurs sneller beslissingen nemen en het proces van samenwerking en communicatie vereenvoudigen.

Realtime updates

Op AI gebaseerde software kan ook zorgen voor real-time updates van 3D-visualisaties, zodat bouwers wijzigingen kunnen zien en in realtime feedback kunnen geven. Dit kan het besluitvormingsproces versnellen en de tijd verminderen die in iteratielussen wordt doorgebracht.

In het algemeen zal de integratie van AI in 3D-visualisatie in de bouw leiden tot een sneller, nauwkeuriger en efficiënter planningsproces, wat op zijn beurt kan leiden tot tijd- en kostenbesparingen voor bouwers.

AI in 5 jaar: Wat staat ons te wachten?

Laten we zeggen dat de wereld 4, 5 jaar verder is, wat kunnen we in de toekomst verwachten met AI in onroerend goed en de bouw?

Tip! Omdat we wat meer wilden weten over de toekomst, vroegen we Lukinski om de laatste checklist nader toe te lichten. Automatisering, 4D en robots! Klik maar op de links.

In de komende 4-5 jaar zou AI nog veel meer vooruitgang kunnen boeken in vastgoed en bouw. Hier zijn enkele mogelijke ontwikkelingen:

 1. Automatisering van de planning
 2. Intelligente bouwmachines
 3. 4D visualisatie
 4. Persoonlijk advies
 5. Robots in aanbouw
 6. Voorspellend Onderhoud

Automatisering van de planning

Op AI gebaseerde software zou automatisch volledige bouwplannen kunnen maken, inclusief de plattegrondindeling, de gevel en de materialen. Dit zou de planningstijd en -kosten aanzienlijk kunnen verkorten.

Meer over AI en:

Intelligente bouwmachines

AI kan wellicht ook bouwmachines zoals kranen en graafmachines automatisch besturen, waardoor het bouwproces wordt versneld en vereenvoudigd.

Meer over AI en:

4D visualisatie

Op AI gebaseerde software zou 4D-visualisaties kunnen maken die de ontwikkeling van het bouwproject in de loop der tijd laten zien, waardoor het bouwproces beter kan worden gepland en gevolgd.

Meer over AI en:

 • 4D visualisatie

Persoonlijk advies

Op AI gebaseerde adviestools kunnen bouwers en architecten helpen bij het nemen van beslissingen door gepersonaliseerde aanbevelingen te doen op basis van gegevens en algoritmen. Deze tools kunnen bijvoorbeeld helpen bij het aanbevelen van de beste bouwtechniek, materialen of energie-efficiëntieopties voor een bepaald gebouw.

Meer over AI en:

Metaverse

De metaverse is een term die verwijst naar een virtuele wereld waar mensen in real time met elkaar kunnen interageren en communiceren. Verwacht wordt dat metaverse-technologie een aanzienlijke impact zal hebben op visualisatie, bouw en andere aspecten van de vastgoedsector.

Robots in aanbouw

Op AI gebaseerde robots kunnen wellicht autonoom bepaalde bouwwerkzaamheden uitvoeren, zoals vloeren leggen, lassen of verf aanbrengen. Dit zou bepaalde werkzaamheden sneller en nauwkeuriger kunnen maken.

Meer over AI en:

Voorspellend Onderhoud

AI kan ook helpen bij het onderhoud van gebouwen. Door gegevens en sensoren in gebouwen te monitoren, kan AI-software afwijkingen en problemen in een vroeg stadium opsporen en zo dure schade en storingen voorkomen.

Meer over AI en:

Deze ontwikkelingen zijn slechts enkele voorbeelden van hoe AI de vastgoed- en bouwsector de komende jaren zou kunnen veranderen. Met de toenemende beschikbaarheid van gegevens en geavanceerde technologie zullen op AI gebaseerde oplossingen in de toekomst waarschijnlijk steeds belangrijker worden om de efficiëntie en duurzaamheid in de bouwsector te verbeteren.

Bedankt voor het interview!