Wat kost een belastingadviseur? Kosten per uur / jaar voor advies, boekhouding, balans & Co.

Kosten belastingadviseur – Wat kost een belastingadviseur per uur? Hoe worden de honoraria van belastingadviseurs berekend? Hoeveel moet een belastingadviseur kosten? En wat kost een belastingadviseur voor kleine ondernemingen? Als u nog geen ervaring hebt met belastingadviseurs, hebben wij hier officiële kosten en prijzen voor u, van de Federale Kamer van Belastingadviseurs. Tip! Onder de uitleg van het waardetarief vindt u de kostentabel voor 100.000, 200.000 en 500.000 euro – dit is hoeveel uw belastingadviseur kost / verdient!

Belastingconsulent in de buurt voor privé + vennootschap

Een goede belastingadviseur bij u in de buurt vinden? Wij hebben dagenlang het internet afgezocht om de beste aanbevelingen te vinden voor belastingadviseurs in uw regio: Hamburg, Berlijn, Keulen, Düsseldorf, München, Stuttgart & Co. voor uw particuliere belastingaangifte of inkomstenbelastingaangifte of complexere boekhouding voor bedrijven, van maandelijkse financiële boekhouding tot jaarrekeningen. Inclusief adressen, telefoonnummers en website.

Wist je dat? Slechts 57% doet zijn eigen belastingaangifte! Toch krijgt u gemiddeld 1.027 euro aan belasting terug als u aangifte doet.

Belastingtips voor particulieren: 1.027 euro terug aan belastingen!

Velen zeggen dat het Duitse belastingstelsel te ingewikkeld is. Maar het is een feit dat de overgrote meerderheid van de belastingbetalers in Duitsland hun belastingaangifte zelf doet, volgens de statistieken van de OESO. Zou je dat gedacht hebben? Slechts 43% van de Duitsers maakt voor zijn belastingaangifte gebruik van een tussenpersoon, bijvoorbeeld een goede en ervaren belastingconsulent in de buurt. Van 13,7 miljoen van deze belastingbetalers werd de inkomstenbelasting vastgesteld.

Daarvan ontvingen 12 miljoen belastingbetalers een belastingteruggave.

De belastingteruggave bedroeg gemiddeld 1.027 euro

Terugbetalingen tussen 100 en 1.000 euro kwamen bijzonder vaak voor (58%). In 9 % van de gevallen bedroeg de restitutie minder dan 100 euro. De belastingkantoren hebben in 2% van de gevallen bedragen van meer dan 5.000 euro terugbetaald.

Waarde vergoeding: Basis van berekening

Alvorens de kostentabellen te bekijken, volgt hier een korte uitleg over wat het ad valorem recht inhoudt. Bron: Federale Kamer van Belastingadviseurs.

De meeste vergoedingselementen van de StBVV, zoals het opstellen van de rekeningen overeenkomstig § 33 of het opstellen van de jaarrekening overeenkomstig § 35, lid 1, nr. 1a, zijn in het algemeen gebaseerd op waardevergoedingen (§ 10).

Het waardeforfait wordt berekend aan de hand van de waarde van het voorwerp van de beroepsuitoefening – de zogenaamde Gegenstandswert – en wordt bepaald volgens de tarieventabellen A tot en met E van de StBVV en het geldende tarief per tiende. Het concrete bedrag van een honorarium vloeit aldus voort uit de waarde van het voorwerp van de werkzaamheid van de belastingadviseur, de toepassing van een tarief per tiende voor deze werkzaamheid en de bijbehorende tarieventabel van de StBVV.

Tegenwaarde van de activiteit = tiendenkoers

Voorbeelden van ad valorem vergoedingen:

  1. Voor het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting zonder vaststelling van het individuele inkomen ontvangt de belastingadviseur 1/10 tot 6/10 van een volledig honorarium volgens tabel A. Het gemiddelde honorarium bedraagt dus 3,5/10. De waarde in geding is de som van de positieve inkomsten, maar ten minste 8.000 euro (zie artikel 24, lid 1, nr. 1 StBVV).
  2. De maandelijkse vergoeding voor de boekhouding, met inbegrip van de boeking van de bonnen, bedraagt 2/10 tot 12/10 van een volledige vergoeding volgens tabel C. De gemiddelde vergoeding bedraagt 7/10. Het bedrag in kwestie is het hoogste bedrag dat voortvloeit uit de jaaromzet of de som van de kosten (zie § 33 lid 1 en 4 StBVV).
  3. Voor de vaststelling van het surplus van de bedrijfsinkomsten ten opzichte van de bedrijfsuitgaven ontvangt de belastingadviseur 5/10 tot 20/10 van een volledig honorarium volgens tabel B. Het gemiddelde honorarium bedraagt 12,5/10. De gemiddelde vergoeding bedraagt 12,5/10. Het bedrag in geschil is het hoogste van de som van de bedrijfsinkomsten en de som van de bedrijfskosten, maar ten minste 12.500 euro.
  4. De vergoeding voor het opstellen van jaarlijkse financiële overzichten (balans en jaarlijks prestatieverslag) bedraagt 10/10 tot 40/10 van een volledige vergoeding volgens tabel B. De gemiddelde vergoeding bedraagt 25/10. De gemiddelde vergoeding bedraagt 25/10. De waarde in geschil is het gemiddelde tussen het aangepaste balanstotaal en de jaarlijkse exploitatieprestatie (§ 35 lid 1 nr. 1 en lid 2 nr. 1 StBVV).

Hieronder volgt een blik op de resulterende belastingtabellen.

Kosten van belastingconsulenten: Voorbeelden

Waarde in het gebruik van de activiteit? Koers per tiende? Hier, in het praktijkvoorbeeld, de kosten voor de belastingadviseur:

Omzet / inkomen van 100.000 euro

Dit is hoeveel uw belastingadviseur verdient bij een omzet van 100.000 euro voor balansen, EÜR, aangiften inkomstenbelasting & Co.

Onderwerp Minimum vergoeding Medium vergoeding Maximale vergoeding
Balans 10/10
311,-
25/10
778,-
40/10
1244,-
Aanhangsel 2/10
62,-
7/10
218,-
12/10
373,-
EÜR 5/10
156,-
12.5/10
389,-
20/10
622,-
Aangifte inkomstenbelasting 1/10
142,-
3.5/10
498,-
6/10
853,-
Afzonderlijke vaststelling 1/10
142,-
3/10
427,-
5/10
711,-
Aangifte vennootschapsbelasting 1/10
142,-
3/10
427,-
5/10
711,-
Aangifte bedrijfsbelasting 1/10
142,-
3.5/10
498,-
6/10
853,-
BTW-aangifte 1/10
142,-
4.5/10
640,-
8/10
1138,-
Huuropbrengsten 1/20
71,-
6.5/20
462,-
12/20
853,-
Inkomsten Kapitaalgoederen 1/20
71,-
6.5/20
462,-
12/20
853,-
Inkomen Pensioen 1/20
71,-
6.5/20
462,-
12/20
853,-
Boekhouding 2/10
379,-
7/10
1327,-
12/10
2275,-
Loonadministratie (per werknemer) 15/MA
75,-
20/MA
100,-
25/MA
125,-
Tijdsvergoeding (per uur) -300 -500 -700

Omzet / inkomen van 200.000 euro

Dit is hoeveel uw belastingadviseur verdient met een omzet van 200.000 euro voor balansen, EÜR, aangiften inkomstenbelasting & Co.

Onderwerp Minimum vergoeding Medium vergoeding Maximale vergoeding
Balans 10/10
462,-
25/10
1155,-
40/10
1848,-
Aanhangsel 2/10
92,-
7/10
323,-
12/10
554,-
EÜR 5/10
231,-
12.5/10
578,-
20/10
924,-
Aangifte inkomstenbelasting 1/10
191,-
3.5/10
667,-
6/10
1144,-
Afzonderlijke vaststelling 1/10
191,-
3/10
572,-
5/10
954,-
Aangifte vennootschapsbelasting 1/10
191,-
3/10
572,-
5/10
954,-
Aangifte bedrijfsbelasting 1/10
191,-
3.5/10
667,-
6/10
1144,-
BTW-aangifte 1/10
191,-
4.5/10
858,-
8/10
1526,-
Huuropbrengsten 1/20
95,-
6.5/20
620,-
12/20
1144,-
Inkomsten Kapitaalgoederen 1/20
95,-
6.5/20
620,-
12/20
1144,-
Inkomen Pensioen 1/20
95,-
6.5/20
620,-
12/20
1144,-
Boekhouding 2/10
554,-
7/10
1940,-
12/10
3326,-
Loonadministratie (per werknemer) 15/MA
120,-
20/MA
160,-
25/MA
200,-
Tijdsvergoeding (per uur) 360 600 840

Omzet / inkomen van 500.000 euro

Dit is hoeveel uw belastingadviseur verdient met een omzet van 500.000 euro voor balansen, EÜR, aangiften inkomstenbelasting & Co.

Onderwerp Minimum vergoeding Medium vergoeding Maximale vergoeding
Balans 10/10
701,-
25/10
1753,-
40/10
2804,-
Aanhangsel 2/10
140,-
7/10
491,-
12/10
841,-
EÜR 5/10
351,-
12.5/10
876,-
20/10
1402,-
Aangifte inkomstenbelasting 1/10
272,-
3.5/10
953,-
6/10
1634,-
Afzonderlijke vaststelling 1/10
272,-
3/10
817,-
5/10
1362,-
Aangifte vennootschapsbelasting 1/10
272,-
3/10
817,-
5/10
1362,-
Aangifte bedrijfsbelasting 1/10
272,-
3.5/10
953,-
6/10
1634,-
BTW-aangifte 1/10
272,-
4.5/10
1226,-
8/10
2179,-
Huuropbrengsten 1/20
136,-
6.5/20
885,-
12/20
1634,-
Inkomsten Kapitaalgoederen 1/20
136,-
6.5/20
885,-
12/20
1634,-
Inkomen Pensioen 1/20
136,-
6.5/20
885,-
12/20
1634,-
Boekhouding 2/10
1034,-
7/10
3620,-
12/10
6206,-
Loonadministratie (per werknemer) 15/MA
225,-
20/MA
300,-
25/MA
375,-
Tijdsvergoeding (per uur) -600 -1000 -1400

Belastingwet: § 13 Tijdsvergoeding

De tijdvergoeding wordt in rekening gebracht:

1. in gevallen waarin deze ordonnantie zulks bepaalt,

2. indien er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een schatting van de objectwaarde; dit geldt niet voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 23, alsmede voor vertegenwoordiging in buitengerechtelijke beroepsprocedures (artikel 40), in bestuursrechtelijke executieprocedures (artikel 44) en in gerechtelijke en andere procedures (artikelen 45, 46).

Het kost 30 tot 75 euro per half uur of een deel daarvan.

Zoek belastingadviseur, huur

Lees meer over het vinden en inhuren van een belastingadviseur, en over de meest gemaakte fouten bij het inhuren van een belastingadviseur.

Een belastingadviseur zoeken en inhuren

Moet ik een belastingadviseur inhuren? Welke taken vervult een belastingadviseur? Hoeveel kost een belastingadviseur? Hier vindt u de antwoorden op uw vragen en nog veel meer informatie over het onderwerp belastingadviseurs in de buurt, het vinden van belastingadviseurs, kosten, taken, financiële boekhouding, jaarrekeningen en belastingen in het algemeen – maar laten we bij het begin beginnen.

Belastingconsulent bij u in de buurt

Belastingadviseur bij u in de buurt – Een goede belastingadviseur bij u in de buurt vinden? Wij hebben dagenlang het internet afgezocht om de beste aanbevelingen te vinden voor belastingconsulenten in uw regio: Hamburg, Berlijn, Keulen, Düsseldorf, München, Stuttgart & Co. voor uw particuliere belastingaangifte of inkomstenbelastingaangifte of complexere boekhouding voor bedrijven, van maandelijkse financiële boekhouding tot jaarrekeningen. Inclusief adressen, telefoonnummers en website.

Fouten: 3 risico’s voor uw bedrijf

Een belastingadviseur inhuren / Fouten – U wilt een goede belastingadviseur vinden! Want u wilt risico’s en gevaren vermijden, het kost u immers geld als u het verkeerde bedrijf inhuurt voor uw boekhouding. Kosten voor extra verwerking, advies en service en natuurlijk verliezen, bijvoorbeeld wanneer geen gebruik wordt gemaakt van belastingvoordelen (citaat hierboven). In het artikel over Lukinski worden 3 concrete risicofactoren beschreven, die meestal pas na jaren van samenwerking aan het licht komen. De 3 risico’s in een oogopslag.