Een belastingconsulent inhuren: 3 fouten! Te veel belasting, te veel advies en te veel kosten

Een belastingadviseur inhuren / Fout – U wilt een goede belastingadviseur in de buurt vinden! Want u wilt risico’s en gevaren vermijden, het kost u immers geld als u het verkeerde bedrijf inhuurt voor uw boekhouding. Kosten voor extra verwerking, advies en service en natuurlijk verliezen, bijvoorbeeld wanneer geen gebruik wordt gemaakt van belastingvoordelen (citaat hierboven). In het artikel over Lukinski worden 3 concrete risicofactoren beschreven, die meestal pas na jaren van samenwerking aan het licht komen. De 3 risico’s in een oogopslag.

Een belastingadviseur inhuren: 3 fouten

In ons grote overzicht over het onderwerp belastingadviseurs, de aanbevelingen voor vele steden, voor goede belastingadviseurs in de buurt, de kosten van de belastingadviseur, alles over het onderwerp oprichten van een bedrijf en mogelijke rechtsvormen; belastingen zijn zo belangrijk voor ondernemers dat we ons vandaag nog eens richten op de keuze van de belastingadviseur. Want met name de keuze van de belastingadviseur is een centrale factor voor het succes van uw onderneming. Voordat we de 3 fouten in detail bekijken, volgt hier een overzicht voor u.

Wijs risico’s toe aan de belastingadviseur:

 1. Intensieve, regelmatige samenwerking; betekent inzet en tijd voor veranderingen van belastingadviseur
 2. Bedrag van de maandelijkse en extra kosten; geld dat ontbreekt voor herinvestering
 3. Op lange termijn: geld verliezen (te veel belasting betalen, plus kosten voor belastingadviseur, gebrek aan herbelegging) als gevolg van onvoldoende kwaliteit/kwantiteit van advies.

Bron: Lukinski.de, artikel Belastingadviseur voor bedrijven

Laten we eens kijken naar de afzonderlijke risicofactoren van inbedrijfstelling.

Communicatie en binding – risico nummer 1

Allereerst een risicofactor die niet rechtstreeks verband houdt met het thema “geld verliezen” of “kosten voor de belastingadviseur”. Het is de regelmatige, intensieve samenwerking met de belastingadviseur. Hoewel de meeste zakelijke relaties betrekkelijk onregelmatig zijn, moet u voor veel terugkerende transacties toch met uw eigen belastingadviseur overleggen. Of het nu gaat om belastingen, overleg of vragen.

Als u zich tijdens de eerste ontmoeting niet absoluut op uw gemak voelt, of als u niet op dezelfde golflengte zit, dan moet u afzien van samenwerking. Daarom is het zo belangrijk om belastingadviseurs te vergelijken, via aanbevelingen van ervaren ondernemersvrienden of via eerste gesprekken met verschillende belastingadviseurs. Ook belangrijk, zodat je verschillende aanbiedingen voor je hebt. U kunt zien hoe vaak u zult communiceren door de wekelijkse tot jaarlijkse vergaderingen, al is het maar digitaal.

Termijnen voor de indiening van de rekeningen, de lonen en de jaarlijkse financiële staten

Regelmatige communicatie omvat bijvoorbeeld:

 • Maandelijkse indiening van de rekeningen, uiterlijk op de 10e van de volgende maand (uiterste datum bij het belastingkantoor)
 • Lonen en salarissen, per de 15e van de maand
 • Jaarrekening

Als ondernemer staat u voortdurend in contact met de belastingdienst. Daarom moet u ook op zoek gaan naar mensen met wie u op dezelfde golflengte zit, zoals hierboven beschreven. Als er snel meningsverschillen en geschillen ontstaan, neemt de communicatie af en dat brengt u bij risico nummer 3: het gebrek aan fiscaal advies.

Tegelijkertijd bent u even terughoudend in het leggen van contact en zult u sommige vragen niet stellen die u wel zou hebben gesteld aan een belastingadviseur die u vertrouwt.

Dus naast alle feiten en cijfers speelt ook het persoonlijke niveau een rol.

Verandering van belastingadviseur: als fouten optellen

Uit de bovenstaande punten hebt u al kunnen opmaken hoe uw onderneming verbonden is met de belastingadviseur. Een verandering is dan ook niet van vandaag op morgen mogelijk, zij moet goed worden voorbereid. Je moet een nieuwe firma vinden die jou als cliënt wil aannemen. Vooral goede firma’s gaan na of ze met een cliënt willen werken. De nieuwe belastingadviseur moet dan onmiddellijk aan de slag om te zorgen voor een vlotte overgang, bijvoorbeeld als u een geschil hebt met uw oude belastingadviseur.

De relatie is dus van betrekkelijk lange duur, totdat u fouten opmerkt (daar komen we zo op) en tijd vindt om van belastingadviseur te veranderen, naast de dagelijkse gang van zaken in uw onderneming. Maar maak u geen zorgen, als u iemand vindt die u als cliënt aanvaardt, is de verandering betrekkelijk snel, van het eerste gesprek tot de start is misschien 7 tot 14 dagen.

Dankzij de digitale boekhouding kan binnen 24 uur van belastingadviseur worden gewisseld als het mandaat door een advocatenkantoor wordt aanvaard.

Maandelijkse, buitensporige kostenlast – risico nummer 2

Natuurlijk werken belastingadviseurs niet gratis. Wanneer u naar de kosten van een belastingadviseur kijkt, kijkt u ook naar twee waarden.

Kostenfactoren: 1) Gewone en 2) Aanvullende diensten

Kostenfactor 1: Reguliere diensten – De basisdiensten, d.w.z. uw boekhouding en financiële administratie, worden gewoonlijk berekend op basis van de bedrijfswaarde. Value in use betekent dat de maandelijkse kosten gebaseerd zijn op de hoogte van uw omzet. Hoe meer omzet je maakt, hoe meer je betaalt. De vergoedingen worden berekend volgens een officiële schaal van vergoedingen. Bovendien hebben belastingadviseurs een kleine marge, zowel naar boven als naar beneden.

Dit betekent dat u een vaste waarde betaalt, afhankelijk van hoeveel omzet u maakt. Niettemin kunnen aanbiedingen van verschillende belastingadviseurs verschillen, aangezien zij een procentuele marge hebben.

Kostenfactor 2: Extra diensten – Naast uw maandelijkse basiskosten zijn er ook extra diensten, bijvoorbeeld consultancy, maar ook de jaarlijkse financiële verklaring wordt extra in rekening gebracht. Hier ligt de risicofactor: hoeveel advies is goed, hoeveel is slecht voor u en uw bedrijf? Er is geen algemeen antwoord op deze vraag. Want, afhankelijk van hoeveel voorkennis van zaken en interesse u meebrengt, idealiter slechts 1 of 2 uur per maand. Raadpleging betekent hier al inlichtingen. Bijna elke minuut wordt in rekening gebracht. Als uw belastingadviseur 10 minuten met u aan de telefoon praat, vervolgens een medewerker moet worden ingelicht (5 minuten), nog eens 20 minuten documenten moeten worden opgevraagd, een beslissing wordt genomen en weer wordt teruggebeld – is al 1 uur extra tijd besteed aan één vraag. Met 120 euro per uur wordt dit al snel een relevant probleem voor jonge bedrijven.

U hebt dus twee kostenfactoren en vooral de extra diensten kunnen snel oplopen. Als u veel counseling gebruikt, wat veel oprichters doen, dan wordt elke minuut in rekening gebracht. Als u uitgaat van een uurtarief van 120 euro en slechts 1 extra uur per week, dan kost 4 uur extra advies (één afspraak of gespreid) u 600 euro. Voor een grote naamloze vennootschap is dit misschien geen probleem, maar het is wel veel geld, vooral in het begin, in de aanloopfase.

Berekeningsvoorbeeld: Extra kosten als gevolg van advisering

Ook hier weer, in een snelle en eenvoudige samenvatting, de berekening van de extra kosten, via adviesdiensten.

 • Uurtarief belastingadviseur: 120 euro
 • Extra inspanning / week: 1 uur
 • Maandelijkse extra kosten: + 600 Euro
 • Jaarlijkse extra kosten: + 7.200 euro

Indien een GmbH is opgericht met 25.000 euro startkapitaal, komt daar nog een post van 28,8% van het eigen vermogen bij, naast de kosten voor de reguliere boekhouding.

Begeleiding is belangrijk, maar let op stippeltjesvragen en wees voorbereid, bijvoorbeeld door je eigen onderzoek te doen, dat bespaart tijd

Oneerlijke belastingadviseurs? Teveel advies

Als u een minder gerenommeerde belastingadviseur hebt en regelmatig 10, 12 of zelfs 15 uur per maand extra werkt, wat op het eerste gezicht niet veel lijkt, over de hele maand, wordt het risico al snel een gevaar. Dit brengt ons ook bij risico 3, het gevolg: geld verliezen door te veel extra kosten en belastingen.

Geld verliezen door slecht / geen advies – Risico 3

Door een gebrek aan communicatie (risico 1), te hoge honoraria voor te veel advies (risico 2) of ook een gebrek aan kennis, verliest u geld om te herbeleggen en verdere belastingvoordelen.

Te veel betaald, belastingvoordelen, kunt u achteraf niet meer claimen, daarom is het zo belangrijk een goede adviseur aan uw zijde te hebben.

De opleiding tot belastingadviseur is betrekkelijk eenvoudig, het is geen lange staatsopleiding of een studie, de opleiding tot belastingadviseur wordt gevolgd in een cursus, gevolgd door een examen. In het algemeen gaat het om de administratie van belastingen, niet om de opzet van belastingen.

De voltijdse opleiding duurt (slechts) 2 maanden

Niemand leert de fijne kneepjes van het belastingstelsel in 2 maanden, het gaat meer om het correct indienen van maandelijkse en jaarlijkse gegevens.

Ook schuiven veel belastingadviseurs hun werk door naar werknemers die vervolgens weinig belangstelling tonen voor de individuele cliënten, bijvoorbeeld omdat deze werknemers overbelast zijn met taken. Bijgevolg wordt het werk verwerkt, d.w.z. opnieuw beheerd, niet ontworpen. Als u een belastingadviseur in de arm neemt die niet veel belang hecht aan communicatie, met name op het gebied van fiscaal advies, zult u snel veel geld verliezen, te beginnen met belastingaftrek en eindigend met fiscale structurering voor verschillende rechtsvormen.

Een belastingadviseur inhuren: fouten + 3 tips

Laten we de vier centrale risico’s nog eens samenvatten:

 1. Intensieve, regelmatige samenwerking; betekent inzet en tijd voor veranderingen van belastingadviseur
 2. Bedrag van de maandelijkse en extra kosten; geld dat ontbreekt voor herinvestering
 3. Op lange termijn: geld verliezen (te veel belasting betalen, plus kosten voor belastingadviseur, gebrek aan herbelegging) als gevolg van onvoldoende kwaliteit/kwantiteit van advies.

Bron: Lukinski.de, belastingadviseur voor ondernemingen

Dit leidt tot de volgende vraag: Hoe vind je een goede belastingadviseur?

Een belastingadviseur vinden: 3 tips

Moet ik een belastingadviseur inhuren? Welke taken vervult een belastingadviseur? Hoeveel kost een belastingadviseur? Hier vindt u de antwoorden op uw vragen en nog veel meer informatie over het onderwerp belastingadviseurs in de buurt, het vinden van belastingadviseurs, kosten, taken, financiële boekhouding, jaarrekeningen en belastingen in het algemeen – maar laten we bij het begin beginnen.

Belastingconsulent bij u in de buurt

Belastingadviseur bij u in de buurt – Een goede belastingadviseur bij u in de buurt vinden? Wij hebben dagenlang het internet afgezocht om de beste aanbevelingen te vinden voor belastingconsulenten in uw regio: Hamburg, Berlijn, Keulen, Düsseldorf, München, Stuttgart & Co. voor uw particuliere belastingaangifte of inkomstenbelastingaangifte of complexere boekhouding voor bedrijven, van maandelijkse financiële boekhouding tot jaarrekeningen. Inclusief adressen, telefoonnummers en website.